Przywołaj i wyjaśnij podstawowe hasła epoki pozytywizmu.

Do najważniejszych haseł programowych epoki należy:

  • Scjentyzm – zaufanie do nauki, jaki jedynego źródła rzetelnej wiedzy.
  • Praktycyzm – stawianie sobie realnych i możliwych do osiągnięcia celów. Pozytywiści przeformułowali romantyczne hasło: ”mierz siły na zamiary”, postulując, by podejmować cele na miarę własnych sił.
  • Agnostycyzm – to pogląd, który zakłada, że istnieje w świecie tajemnica, której rozum nie jest w stanie zgłębić. Pozytywiści zakładali nieprzenikalność świata np. w kwestii wiary, czy psychologii jednostki, ale postanowili się nimi nie zajmować, własnie ze względu nie niemożność dotarcia do prawdy. Interesowali się tym co realne i rzeczywiste, czyli tak zwanym światem zewnętrznym, ludzkim, świat wewnętrzny i świat boski przyjęli jako niedostępny ludzkiemu poznaniu.
  • Relatywizm – pogląd głoszący względność takich wartości jak dobro, zło, piękno i prawda. Pozytywiści uznali, że wartości te są zależne od relacji i okoliczności, w jakich powstały i nie można uważać ich za stałe i bezwzględne.
  • Minimalizm – człowiek jako badacz powinien ograniczyć pole badania do zbioru zagadnień realnych i dostępnych, a więc badać to, co jest możliwe do zbadania: wariant hasła „poprzestawać na małym”.

 

Zobacz:

Program pozytywistów warszawskich

Jakie hasła programowe pozytywizmu propaguje Orzeszkowa w Nad Niemnem?

W jaki sposób i przez kogo realizowany jest w Lalce program pozytywistów?

POZYTYWIZM – TABELA

Proza a program pozytywizmu

Program społeczny pozytywistów