Czy cierpienie ma sens? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do postaci z „Biblii” i antyku.

Temat ten wymaga własnych opinii. Zastanów się na przykład nad tym, czy postawa tych, którzy poświęcają własne szczęście dla dobra ludzkości jest Ci bliska. Trzeba również wspomnieć o sposobach, w jakich twórcy opisują bolesne doświadczenia. Możliwości opisu jest wiele – od poetyckich, metaforycznych, po dokumentujące czy wręcz naturalistyczne.

Wskazówki

 • Prometeusz cierpi za sprzeciwienie się woli bogów. Podarował ludziom ogień i poniósł za to straszliwą karę – przykuty do skał Kaukazu nawiedzany jest przez sępa (orła), który wyjada mu nieustannie odrastającą wątrobę.
 • Cierpienie dla dobra ogółu to męczeństwo i śmierć Chrystusa. To ono zapewni ludziom zbawienie.
 • Niobe doświadcza cierpienia, gdyż na życzenie Latony Apollo i Artemida zabijają jej dzieci. Jej cierpienie jest tak wielkie, że gdy została zamieniona przez Zeusa w kamień, wciąż płynęły z niego łzy.
 • Cierpienie po utracie najbliższych jest również tematem mitu o Orfeuszu i Eurydyce. Orfeusz cierpi po stracie żony. Wyraża swoje uczucia w pieśniach, które są tak wymowne, że wzruszają nawet dzikie zwierzęta. Jego cierpienie jest tak wielkie, iż udaje się do królestwa Hadesa, by ubłagać boga, żeby przywrócił mu żonę. Również Achilles cierpi po stracie przyjaciela. Uczucie budzi w nim chęć dokonania okrutnej zemsty na zabójcy Patroklesa.
 • Demeter cierpi, kiedy Persefona znika bez śladu, i to uczucie towarzyszy jej za każdym razem, gdy córka schodzi do Hadesu, do swego męża.
 • Marsjasz wyzwał na pojedynek samego Apollina. Pokonany poniósł z rąk boga okrutną karę – został żywcem obdarty ze skóry. Cierpienie Marsjasza czyni z niego dzieło przerażającej sztuki, która sprawia, że drzewa i ptaki kamienieją ze zgrozy.
 • Hiob i Abraham – ich cierpienie jest próbą charakteru. Cierpienie Hioba jest efektem zakładu Boga z szatanem. Abraham miał zabić w ofierze własnego syna – tego pragnął Bóg i Abraham był gotów ponieść taką ofiarę.
 • Edyp cierpi, bo wszystkie nieszczęścia przepowiedziała mu wyrocznia delficka. Jego klęska jest nieunikniona, bo taka jest wolą bogów.

Efektowne sformułowania na początek:

 • Opinia Camusa, według którego cierpienie jest, co prawda, absurdalnym, ale najbardziej podstawowym doświadczeniem ludzkiej egzystencji, bliska jest chyba każdemu współczesnemu człowiekowi.
 • Męka Chrystusa miała nadać cierpieniu głęboki sens. Jak jednak pogodzić to z losem Hioba? Poddany on został próbie, która była z kolei efektem zakładu Boga z szatanem. Czy jesteśmy więc igraszką w rękach Boga? A może – jak Edyp – realizujemy tylko zapisany już dawno, np. przez wyrocznię, plan?

Inne tematy:

 • Czy człowiek cierpi z powodu świata, czy z powodu samego siebie? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do bohaterów antycznych i biblijnych.
 • Wskaż różne przyczyny cierpień dotykających bohaterów mitologii i Biblii. Czy ich postawy wzbudzają Twój szacunek, czy raczej są niezrozumiałe?

 

Zobacz:

Cierpienie – motyw

Cierpienie – siła kształtująca charakter człowieka czy element zła w świecie, którego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić? Rozwiń temat w odniesieniu do Biblii i mitologii.

Wyraź własne stanowisko wobec następujących stwierdzeń: Cierpię, więc jestem. Cierpienie uszlachetnia człowieka.

Pytanie o sens cierpienia