Rozmowy z Bogiem w literackim przekazie wybranych epok. Omów na konkretnych przykładach.

Przykładowy wstęp

Bardzo wiele słów wypowiadamy każdego dnia. Rozmowy telefoniczne, plotki, dyskusje w szkole, kłótnie z rodzicami, czasami szybka wymiana zdań w biegu do tramwaju czy na jakieś zajęcia. Naprawdę jednak tęsknimy za prawdziwym dialogiem, w którym wypowiedzielibyśmy siebie: własne problemy, słabości, troski. Tęsknimy za taką rozmową, w trakcie której poczulibyśmy się rzeczywiście wysłuchani, zrozumieni, pocieszeni. Te codzienne, banalne wymiany zdań nie dostarczają nam tego. Brakuje nam rozmowy głębokiej i prawdziwej. O niej poucza nas współczesna filozofia dialogu.

Akcentuje ona ważność pełnej zrozumienia i możliwości wypowiedzenia siebie wymiany zdań. Podkreśla tym samym wartość spotkania ludzi ze sobą i wielki sens tworzenia wspólnoty. Kierunek ten reprezentuje Martin Buber (1878 – 1965). Partnerem rozmowy, zdaniem filozofa, jest nie tylko drugi człowiek, ale również Bóg. Jest on wiecznym „Ty”, z którym mogę najpełniej porozmawiać i najlepiej być zrozumianym. Pełen zrozumienia dialog między Bogiem i człowiekiem nadaje sens naszemu życiu. Rozmowa ze Stwórcą od wieków uzyskiwała różne formy, przede wszystkim postać modlitwy.

.

Proponowane rozwinięcie tematu

 • Człowiek rozmawia z Bogiem. Zanosi do Niego prośby o błogosławieństwo w codziennym życiu, przedstawia nurtujące go troski, chwali i wielbi Boga, przeprasza za grzechy, okazuje skruchę, prosi o możliwość poznania Boga, razem z apostołami domaga się „Panie, przymnóż nam wiary” (Łk 17,5):
  • Bogurodzica,
  • Jan Kochanowski fraszka Na dom w Czarnolesie, (Ks. III),
  • Sebastian Grabowiecki Rymy duchowne,
  • Franciszek Karpiński Pieśń poranna (Kiedy ranne wstają zorze…), Pieśń wieczorna (Wszystkie nasze dzienne sprawy…),
  • Adam Mickiewicz Rozmowa wieczorna,
  • Juliusz Słowacki Hymn (Smutno mi, Boże…),
  • Cyprian Kamil Norwid Modlitwa,
  • Jan Kasprowicz Przeprosiny Pana Boga,
  • Jan Lechoń Modlitwa,
  • Kazimierz Wierzyński Modlitwa,
  • Anna Kamieńska Modlitwa,
  • Jan Twardowski Suplikacje,
  • Tadeusz Borowski Modlitwa o wiarę,
  • Bułat Okudżawa Modlitwa (Dopóki ziemia kręci się…).
 • Człowiek wadzi się z Bogiem:
  • Lament świętokrzyski (Bóg nie spełnił swej obietnicy:
   O anjele Gabryjele,
   Gdzie jest ono twe wesele,
   Cożeś mi go obiecował tako barzo wiele…,
  • Jan Kochanowski Tren X (podważa fakt istnienia życia nadprzyrodzonego: Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest…),
  • Adam Mickiewicz Dziady cz. III (próbuje bluźnierstwa: Stwórca jest dla świata nie ojcem, ale carem),
  • Jan Kasprowicz Hymny (złorzeczy Bogu: nazywa Go źródłem zdrady, grzechu, przewrotności).
 • Bóg rozmawia z człowiekiem: Bóg poprzez aniołów rozmawia z Abrahamem, w ognistym krzewie mówi do Mojżesza (Stary Testament), w postaci Jezusa Chrystusa naucza swych uczniów (Nowy Testament), Pan Bóg zwraca się do wybitnego filozofa wieku XVII – Barucha Spinozy i ukazuje mu prawdziwe wartości życia (Zbigniew Herbert Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy).
 • Rozmowa Boga z szatanem: Bóg i szatan – dwie zmagające się siły, ten motyw zaczyna się w biblijnej Księdze Hioba, a potem powtarzany jest w literaturze, sztuce, muzyce: charakterystyczny jest zwłaszcza tekst Johanna Wolfganga Goethego Faust. Tu szatan nie tylko zabiera głos, ale również prezentuje swoją moc. Mówi o sobie:
  – …Więc kimże w końcu jesteś?
  – Jam częścią tej siły,
  która wiecznie zła pragnąc,
  wiecznie czyni dobro.
  Biblijny motyw dyskusji o sprawiedliwym Hiobie oraz zakładu szatana z Bogiem także częsty w polskiej twórczości: Kazimiera Iłłakowiczówna Job, Leszek Kołakowski Opowieści biblijne, Anna Kamieńska Drugie szczęście Hioba, Jacek Kaczmarski Dzieci Hioba.

 

Przykładowe zakończenie

Rozmowy z Bogiem odbywają się w szczególnej atmosferze. Człowiek mówi, nie słysząc bezpośredniej odpowiedzi. Mimo to adresuje do Stwórcy swoje wypowiedzi i często czuje się wysłuchany. Zanosi do Niego prośby i dziękczynienia, bo mimo braku zmysłowego kontaktu wierzy w Jego obecność, miłość i moc. Gdy prośby nie skutkują, próbuje Boga zmiękczyć żalem i pretensjami, wreszcie sięga po bunt i zwadę. Niekiedy zdaje mu się, że słyszy z zaświatów Boską odpowiedź, jak to się zdarzyło niegdyś patriarchom biblijnym, uczniom Jezusa Chrystusa, a w dzisiejszych czasach słynnemu Panu Cogito. Te wszystkie dyskusje, pytania, pochwały może kiedyś zyskają pełniejszy wyraz – taka nadzieja nieraz ujawnia się w przesyconych tęsknotą utworach poetyckich. Nastąpi to wtedy, jak obiecuje św. Paweł w Liście do Koryntian, gdy ujrzymy Boga nie w zwierciadle świata, niejasno, po części, ale twarzą w twarz. Wówczas nadejdzie czas innej ­rozmowy.

Zobacz:

Rozmowy człowieka z Bogiem. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Obraz Boga w przedstawieniach literackich, filozoficznych i artystycznych. Omów na wybranych przykładach.