Lord Jim – postać romantyczna?

Komentarz:
Formuła tematu sugeruje rozprawkę przy częściowym wykorzystaniu charakterystyki postaci. Nie musi, a nawet nie powinna być to charakterystyka pełna. Należałoby skupić się na tych cechach, które wskazują na romantyczną osobowość bohatera, przywołać elementy biograficzne potwierdzające, że życie Jima było wyrazem romantycznego pojmowania świata.

Jeśli rozprawka, to musisz rozpocząć od postawienia tezy np.: Istotnie, Lord Jim to bohater w znacz­nej mierze ukształtowany według romantycznego wzorca. Dla udowodnienia tezy trzeba zebrać od­po­wied­nie argumenty, a tych nie brakuje!

Co podkreślić? Przede wszystkim skłonność bohatera do ma­rzy­ciel­stwa, egzaltacji, szlachetność i prawość charakteru, samotność, wyobcowanie. Nie zapomnij że, jest to postać wewnętrznie skomplikowana, przeżywająca rozterki natury etycznej jak niejeden ro­man­tycz­ny bohater. Towarzyszy mu aura tajemniczości – tu możesz zwrócić uwagę na sposób prezentacji bohatera, która bynajmniej nie ułatwia dotarcia do prawdy o Jimie. Istotny punkt w twoich roz­wa­ża­niach to tragizm postaci: przywołaj i skomentuj te sytuacje, w których bohater musiał stanąć przed niełatwym wyborem życiowym i ponieść konsekwencje swoich decyzji. Kolejne argumenty od­naj­dziesz w konstrukcji losów postaci: a więc motyw winy i odkupienia, dalekie podróże do eg­zo­tycz­nych kraj ów, niespełniona miłość – to wszystko znamy z romantycznych książek.

Aby praca miała większą wartość, wykorzystaj konteksty literackie. Wskazując jakąś romantyczną cechę Jima, przywołaj inną postać z literatury romantycznej dla uwiarygodnienia swoich argumentów. Na końcu sformułuj wniosek. Aby nie był schematyczny w stylu: Tak, Jim jest postacią romantyczną, zaznacz jedną różnicę, dwie różnice w sposobie realizacji romantycznych konwencji przez Conrada, np. inny niż w przypadku Księdza Robaka sposób potraktowania motywu winy i rehabilitacji itp.

 

Jak oceniasz ostateczną decyzję Jima o oddaniu się w ręce Doramina?

Komentarz: Temat dający większą swobodę wypowiedzi i możliwość podzielenia się refleksją w sprawach, które dotyczą każdego z nas takich, jak odpowiedzialność, honor, wierność wartościom. Można zacząć od przeanalizowania motywów tej tragicznej decyzji – weź pod uwagę typ wy­cho­wa­nia, jakie wyniósł bohater z domu rodzinnego, surowe zasady moralne, które ojciec wpajał mu od najmłodszych lat – to nie pozostaje bez znaczenia dla późniejszych postępków Jima. Postaw pytanie: W jakim stopniu pobyt na Patusanie był dla bohatera szansą odkupienia dawnej winy, a w jakim poszukiwaniem „sposobności”, kolejnej sytuacji, która pozwoliłaby mu zdać życiowy egzamin, udo­wod­nić sobie własną wartość? Czy po masakrze na wyspie śmierć z rąk wodza nie stała się dla Jima ostatnią szansą, by potwierdzić siłę swojego charakteru i czy też nie mógł udźwignąć ciężaru od­po­wie­dzial­no­ści za to, co się stało? Przywołaj i zinterpretuj cytat: „Odchodzi od żywej kobiety, aby zawrzeć bezlitosne śluby z mglistym ideałem postępowania. Czy jest już teraz zupełnie zadowolony?”. Mając na uwadze te słowa, postaw problem: Czy Jim nie był w gruncie rzeczy fanatykiem moralności? Czy nie wymagał od siebie zbyt wiele? Zastanów się, czy wierność wobec obowiązku to dobre rozwiązanie w każdej sytuacji? Czy życie czasami nie zaskakuje nas do tego stopnia (tak jak zaskoczyło Jima w Patusanie), że nie jesteśmy w stanie za każdym razem dawać dowodów bohaterstwa i od­po­wie­dzial­no­ści? Na ile człowiek może usprawiedliwiać swoją słabość? Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci bez wątpienia sformułować końcową opinię na temat ostatniego życiowego wyboru bohatera.

Zobacz:

Lord Jim, bohater powieści Josepha Conrada

Lord Jim – Joseph Conrad

Lord Jim Josepha Conrada

Na czym polegał problem Lorda Jima – tytułowego bohatera powieści Conrada?

Lord Jim do prac pisemnych

Które cechy kompozycyjne Lorda Jima uważasz za szczególnie ciekawe?

O czym jest Lord Jim?

Omów kompozycję Lorda Jima Josepha Conrada