Jaką rolę spełniał teatr oświeceniowy?

Teatr oświeceniowy miał ogromne znaczenie w dziedzinie upowszechniania postępowych treści społecznych i politycznych.

Teatr czasów stanisławowskich przeżywał w swojej historii różne okresy.

  • W początkach istnienia scena narodowa służyła polityce królewskiej i stanowiła jakoby narzędzie jej propagandy. Szczególną rolę odgrywały tu komedie Franciszka Bohomolca. Z czasem na scenie zaczęto pokazywać sztuki o treści rozrywkowej i sentymentalnej.
  • W ostatnich latach Rzeczypospolitej teatr stał się trybuną polityczną. Przełomową rolę odegrał wówczas Wojciech Bogusławski, który przeciwstawił się przede wszystkim cudzoziemskim grupom aktorskim. Wówczas na scenie grano Szekspira, Moliera, Goldoniego, Niemcewicza (Powrót posła, Kazimierz Wielki), Wybickiego (Szlachcic mieszczaninem), Bogusławskiego (Henryk VI na łowach, Krakowiacy i Górale) oraz Franciszka Zabłockiego (np. Fircyk w zalotach).
  • Oprócz tego, że teatr odegrał znaczącą rolę w budzeniu uczuć patriotycznych i narodowych, przyczynił się do doskonalenia języka narodowego:
    (…) Żeby grać po polsku i choćby cudze myśli, ale w ojczystym języku wypowiadać sfrancuziałej, zitalianizowanej, a nawet zniemczałej publiczności (…)
    (Wojciech Bogusławski, Dzieje Teatru Narodowego).
  • Poza tym oczywiście przyczyniał się do rozwoju sztuki dramatycznej, do rozwoju kultury teatralnej w Polsce.

Zobacz:

Przedstaw rolę teatru i dramatu w polskim oświeceniu

Rozwój teatru w dobie oświecenia

Przemiany w Polsce w dobie oświecenia