Na podstawie Trenów Jana Kochanowskiego sporządź pisemny portret Urszulki.

Powszechnie twierdzi się, że Urszulka jest główną bohaterką Trenów. Ale czy na pewno? Niektórzy badacze twierdzą, że głównym bohaterem jest jednak zrozpaczony ojciec. Zauważ, że nie da się opisać Urszulki, nie nawiązując do jej ojca.

Dziewczynka jest główną bohaterką cyklu. Według niepocieszonego ojca przejawiała one niezwykłe, jak na ten wiek, talenty literackie. W Trenie XII porównuje ją do najsłynniejszej starożytnej poetki greckiej Safony: „Ucieszna moja śpiewaczko! Safo słowieńska!”. Kochanowski miał nadzieję, że Urszulka odziedziczy po nim pióro i będzie kontynuować jego dzieło.

Najbardziej przejmującą tęsknotę za dziewczynką zawierają Treny VII i VIII, najsłynniejsze chyba w całym cyklu. Widok przedmiotów pozostałych po zmarłej sprawia ogromny ból, przypomina o jej braku. Tren VII rozpoczyna się apostrofą do przedmiotów, które przetrwały swą właścicielkę:

Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory
Mojej najmilszej cory!
Po co me smutne oczy za sobą ciągnięcie,
Żalu mi przydajecie?
Już ona członeczków swych wami nie odzieje
Nie masz, nie masz nadzieje!

Tren VIII opisuje Urszulę jako bardzo żywą i pogodną dziewczynkę, która swoim usposobieniem rozweselała domowników:

Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować,
Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy pasować,
To tego, to onego wdzięcznie obłapiając
I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając.

Pustka, która została w domu po śmierci dziecka, jest nie do zniesienia.

 

Zobacz:

Treny Jana Kochanowskiego – tematyka i okoliczności powstania

Dramat ojca, chrześcijanina i filozofa w Trenach Kochanowskiego

TRENY – Jan Kochanowski

Czym są Treny Jana Kochanowskiego?

Jan Kochanowski – Treny (wybór)

Jan Kochanowski – Treny IX, X, XI

Treny Kochanowskiego na maturze

Treny Kochanowskiego

Dlaczego mówimy, że Treny Kochanowskiego to nie tylko dramat człowieka, lecz także artysty-filozofa?