Charakterystyka rycerza Rolanda

Prezentacja

Hrabia Roland to francuski arystokrata – człowiek wysoko urodzony, „ukochany siostrzeniec” cesarza, chociażby z tego powodu mający wyjątkową pozycję wśród rycerzy. Należał do najbliższego grona Karola Wielkiego. W kulturze europejskiej pozostał wzorcowym typem rycerza średniowiecznego.

Wygląd

Wiemy, że hrabia Roland to silny i urodziwy mężczyzna. Zgodnie ze średniowieczną modą idealny, bohater dobry musiał być także piękny.

Cechy charakteru

Uwaga – są to zarazem cechy idealnego rycerza.

 • Roland zawsze pozostał wierny swojemu panu i ojczyźnie.
 • To wzór patriotyzmu i lojalności wobec władcy.
 • Bardzo ważne miejsce w charakterystyce Rolanda zajmuje troska o honor rycerski, niekiedy przy­bie­ra­ją­ca rozmiary szaleństwa – kiedy dowodzony przez niego oddział został napadnięty przez ol­brzy­mią armię Marsyla, Roland nie wezwał pomocy. Z jednej strony wierzył, że dzięki swoim nad­zwy­czaj­nym zdolnościom uda mu się pokonać wroga, z drugiej był przekonany, że wezwanie pomocy byłoby przejawem tchórzostwa i na zawsze okryłoby go niesławą.
 • Hrabia Roland był pobożny, to rycerz chrześcijański walczący w obronie wiary, którą za pomocą miecza pragnął rozprzestrzeniać. Walczył i umierał z imieniem Boga na ustach.
 • Pozostawał wierny w przyjaźni i miłości.
 • Solidarny ze współtowarzyszami – Roland zawsze gotowy był wspierać swoich towarzyszy, a kiedy zginęli – pomścić ich śmierć.
 • Odważny, mężny, chętnie podejmował się najbardziej ryzykownych i trudnych zadań. Każdą trudną misję uważał za zaszczyt, tym większy, im niebezpieczniejsze było zadanie.

Stosunek do otoczenia

Jak na rycerza przystało Rolanda cechują przede wszystkim dwie postawy:

 • Wierność – taki jest wobec króla, przyjaciół i ukochanej. Te osoby mogą liczyć na niego bez­względ­nie – rycerz nie zdradzi, nie złamie danego słowa.
 • Nienawiść wobec wroga, innowiercy, zdrajcy. Wobec tych osób rycerz będzie okrutny i bez­względ­ny – ale uwaga – jego powinnością jest uczciwa walka wręcz, „z otwartą przyłbicą” – podstęp, zdrada to chwyty, którymi się brzydzi.
 • Do cech rycerskich należy także opieka nad słabszymi, uwielbienie kobiety – damy swego serca i obrona jej czci na każdym miejscu i o każdej porze. Jeśli chodzi o Rolanda – ten wątek został słabo zarysowany – wiadomo tylko, że jego ukochaną jest Oda i że na wieść o śmierci rycerza umiera.

Ocena bohatera

 • Mamy do czynienia ze wzorem rycerza – ocena musi być zatem pozytywna. Wymieniane wyżej cechy są ze wszech miar godne pochwały i trudno ich nie popierać. Większość z nich ukształ­to­wa­ła postrzeganie prawego człowieka w naszej kulturze i jest wciąż aktualna – to na przykład wierność zasadom, honor, odwaga, pomoc słabszym, gra fair play…
 • Tym, co budzi kontrowersje, jest ocena decyzji Rolanda – faktu, że nie zadął w róg, nie wezwał pomocy. Z punktu widzenia stratega bitwy – naraził na śmierć swój oddział, jest odpowiedzialny za życie przyjaciół, które poświęcił dla własnego honoru, podobny wyrzut czyni mu Oliwier, z którym chętnie się dziś zgodzimy. Nie należy jednak przykładać miary współczesnej do światopoglądu ludzi sprzed około tysiąca lat. Wychowani w kulcie honoru i religijności nie zrozumieliby zarzutu czy poglądu, że życie ludzkie ma wyższą wartość niż honor jednostki, że inne narody mają prawo do swojej religii, a walki o ich nawrócenie tak naprawdę były ekspansywnymi, agresywnymi wojnami, przynoszącymi zwycięzcom ziemię i łupy…

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak pisać charakterystykę?

 

Sformułowania potrzebne przy charakterystyce

Napisz charakterystykę Rolanda. Oceń czyn bohatera – dlaczego Roland nie chciał wezwać pomocy?

Roland – bohater Pieśni o Rolandzie