Święty Aleksy i święty Franciszek – dwa oblicza ascezy. Który z nich jest, Twoim zdaniem, bliższy współczesnemu człowiekowi.

1. Wstęp

Zacznij od indywidualnych refleksji. Wskaż, który święty jest według Ciebie bliższy współczesnemu człowiekowi.
Można też inaczej – od analizy tematu. Odpowiedz na pytanie – dlaczego zestawieni zostają właśnie ci dwaj święci?

2. Rozwinięcie

Dlaczego wybrany przez Ciebie święty jest bliższy współczesnemu człowiekowi? Aby uzasadnić swój wybór, musisz zastanowić się, na czym polega świętość w przypadku obu bohaterów pracy? Z jakich powodów każdy święty może być wzorem dla współczesnych?

Podpowiedź
Św. Aleksy zrezygnował z majątku, bo wierzył, że prawdziwy kontakt z Bogiem jest możliwy tylko wtedy, kiedy człowiek nie jest narażony na pokusy demoralizacji bogactwem. Ale święty odgradza się nie tylko od świata rzeczy, ale i od świata ludzi. Wszelkie radości stanowiły według niego przeszkodę w prawdziwym kontakcie z Bogiem. Cierpienie, samoudręczenie natomiast, według Aleksego, zbliżają do Boga i uszlachetniają. Jego asceza opierała się na wyrzeczeniu i odizolowaniu się.

Święty Franciszek również zrezygnował z uciech doczesnych, porzucił bogactwo. Nie porzucił on jednak ludzi. Wręcz przeciwnie – wychodził do ubogich, był blisko potrzebujących. Według tego świętego, kontakt z ludźmi i z przyrodą zbliża do Boga. Franciszek kochał świat, bo jest on wielkim dziełem Boga. Podobnie kochał życie i nakazywał cieszyć się nim, pamiętając o tym, by odpowiednio wykorzystać ten dar Boga.

Różnica w postawie i sposobie przedstawienia obu bohaterów polega też na tym, że jeden czyni dobro, a drugi swym postępowaniem daje sposobność czynienia dobra innym ludziom. Obaj stają się jednak wzorem postępowania. Św. Franciszek kocha świat, pomaga biednym, szuka Boga w otaczającym go świecie – jego czyny będą przykładem dla innych ludzi. Św. Aleksy uczy, że nie należy lekceważyć żadnego człowieka, nawet biednego, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy nie skrzywdzimy tego, który stoi ponad nami według hierarchii ludzkiej, ale i boskiej.

3. Zakończenie

Podsumuj swoje rozważanie, podkreślając jeszcze raz, który święty jest według Ciebie bliższy współczesnemu człowiekowi. Można opowiedzieć o organizacjach pomagających ludziom chorym i ubogim, organizacjach ekologicznych, opiekujących się zwierzętami jako przejawach obecności franciszkanizmu. Strach przed Bogiem, przed końcem świata oraz ludzie, którzy izolują się od świata i pogrążają w kontemplacji to przejawy obecności św. Aleksego i jego postawy wobec Boga we współczesnym świecie.

  • Szymon Słupnik – święty, który spędzał życie na słupach, wybierał coraz to wyższe kolumny, oddawał się rozmyślaniom i kontemplacjom, a żywił tym, co przynieśli mu okoliczni mieszkańcy. Spędził na słupach 68 lat! Nie był jedyny – Daniel spędził w ten sposób lat 33, a pomysł podjęli późniejsi asceci wschodni, zwani słupnikami.
  • Św. Sebastian – to męczennik, który doczekał się licznych przedstawień w malarstwie i rzeźbie. Malował świętego Memling i Tycjan, także inni wielcy artyści. Przedstawiany był jako mężny młodzieniec przeszyty strzałami, bowiem Sebastian był rzymskim żołnierzem, ale chrześcijaninem; poniósł śmierć zadaną przez łuczników. Jest patronem rannych.
  • Święty Stanisław Szczepanowski (ze Szczepanowa) – biskup krakowski, który został zamordowany z rozkazu króla Bolesława Śmiałego w 1079 r. za to, że ośmielił się napiętnować okrucieństwo władcy. Wkrótce potem król stracił tron, a Stanisław w 1253 r. został kanonizowany. „Okrutnie mieczem powalił bezbożnik świętego, zbrodniarz pobożnego […]. Lecz Bóg wszechmogący zesłał natychmiast niebieskie stworzenia, aby wskazały szczątki chwalebnego męczennika i strzegły ich” – czytamy w Żywocie świętego Stanisława pióra Wincentego z Kielczy.

 

Zobacz:

Święty Aleksy i święty Franciszek z Asyżu – dwa modele świętości. Który z nich jest Ci bliższy?

Przedstaw Legendę o św. Aleksym jako przykład literatury hagiograficznej

Legenda o św. Aleksym

Jakie ideały propagował św. Franciszek z Asyżu?

HAGIOGRAFIA – Legenda o świętym Aleksym

Jaką wizję świata i człowieka przedstawia święty Franciszek w Pochwale stworzenia Pieśni słonecznej?