Legenda o świętym Aleksym

To jeden z najważniejszych zabytków polskiej literatury. Jest to polskie tłumaczenie popularnego żywotu świętego – Aleksego. Nie jest jedyne, ale najsłynniejsze i reprezentatywne zarówno dla gatunku, jak i typu ascety, średniowiecznego wzorca parenetycznego.

Treś­cią Legendy

są dzieje Aleksego, które spełniają wszelkie wymogi modelu biografii świętego. Mamy więc opis narodzin i młodości, jego małżeństwa, które się nie spełnia, bowiem młodzian złożył ślub czystości i wyruszył na tułaczkę. Obserwujemy upokorzenia i ubóstwo, które znosi oraz cuda – jak choćby interwencja Matki Boskiej, która każe Aleksego wprowadzić do kościoła. Liczne cuda następują po śmierci bohatera – dzwony same biją, ciało ma uzdrowicielską moc. Wiadomo, że umarł i jakie były jego losy, bowiem zmarły pozostawia wyjaśniający list.

Jaki w tym sens?

Aleksy przedkłada kontemplację, modlitwę i duchowe poszukiwanie Boga nad ofertę ziemskiego życia. Jest to swoista realizacja filozofii św. Augustyna oraz teocentryzmu epoki. Aleksy staje się bohaterem reprezentującym ideały średniowiecza – dla niego nie są wartością ani pieniądze, ani ród, ani miłość. Szuka bliskości z Bogiem. Decyduje się na trudną drogę – odrzuca ziemskie życie, by umartwić ciało, cierpieć, rozmyślać.

Na czym polega jego asceza?

Rezygnuje z dziedzictwa i bogactwa. Ślubuje czystość cielesną – porzuca żonę. Rezygnuje z posiadania domu – idzie na tułaczkę. Znosi głód, upokorzenia, leży pod schodami kościoła, myśląc o Bogu i modląc się.

Co świadczy o jego świętości?

 • Świadczą o niej cuda. Zarówno te za życia, jak i po śmierci.
 • Utwór zbudowany jest według schematu klasycznego żywotu świętego.
 • Prezentuje parenetyczny wzorzec ascety.
 • Aleksy przedkłada kontemplację, modlitwę i duchowe poszukiwanie Boga nad ofertę ziemskiego życia. Jest to swoista realizacja filozofii św. Augustyna oraz teocentryzmu epoki.

 

Żywot św. Aleksego – interpretacja

Dane z tekstu wyczytane:

 • W Rzymie jedno panię było
  Coż Bogu rado służyło,
  A miał barzo wileki dwór
  (…)Eufamijan jemu dziano
  (…) A żenie jego dziano Aglijas.
  Aleksy był synem możnego pana Eufamijana i jego żony Aglijas. Pochodził z Rzymu. Jego rodzice pragnęli bardzo dziecka i modlili się o nie do Boga.
 • Bog tych prośb wysłuchał.
  A gdy się mu syn narodził,
  Więcci mu zdziano Aleksy.
  Urodził się im chłopczyk, Aleksy. Gdy skończył dwadzieścia cztery lata Eufamijan kazał się synowi ożenić. Posłuszny pojął za żonę królewnę Famijanę.
 • A gdy się z nią pokładał,
  Tej nocy z nią gadał;
  Wrocił zasię pirścień jej
  A rzekł tako do niej:
  „Ostawiam cię przy twym dziewstwie (…)”.
  To ważny moment w życiu świętego! Składa śluby czystości. Pozostawi żonę dziewicą i uda się na tułaczkę.
 • Nabrał sobie śrzebra, złota dosyć,
  Co go mogł piechotą nosić (…)
  Rozdał swe rucho żebrakom
  Śrzebro, złoto popom, żakom.
  Aleksy rozdaje majątek, kładzie się pod drzwiami świątyni, ukrywa pochodzenie.
 • Eż się stało w jeden czas,
  Wstał z obraza Matki Bożej obraz.
  Cud. Matka Boska ukazuje się klucznikowi i każe otworzyć kościół Aleksemu. Uznano go po tym za świętego, lecz Aleksy nie pragnął chwały – wyruszył w podróż, wrócił do Rzymu, by pokutować, leżąc pod schodami dworu ojca.
 • Tu pod wschodem leżał
  Każdy nań pomyję złą wodę lał.
  A leżał tu sześćnaćcie lat.
  Aleksy umiera, wcześniej napisawszy list wyjaśniający jego pochodzenie. Śmierci męczennika towarzyszyły cuda – dzwony same dzwoniły, a od zwłok Aleksego leciała uzdrawiająca woń.
 • Kogokole para zaleciala
  Od tego świętego ciała
  Ktory le chorobę miał,
  Natemieście zdrow ostał.
  Kolejny cud, podobnie jak fakt, że nikt nie mógł wyjąć listu z ręki zmarłego. Udało się to dopiero jego żonie.

Jakkolwiek niedzisiejsza i dziwna wydaje się historia Aleksego – to prezentuje ideał świętego w myśl filozofii epoki. Świetnie obrazuje hierarchię wartości ludzi średniowiecza – teocentryzm epoki, pogardę dla wartości doczesnych. Celem życia jest staranie o życie pośmiertne.

 

Spojrzenie współczesne – Iłłakowiczówna

W oczach człowieka współczesnego czyny Aleksego i innych ascetów wydają się absurdalne. Co więcej – mogą wydać się zbrodnią wobec darów Boga – życia i ciała. Inaczej patrzył na to św. Franciszek, który nie uznawał dręczenia brata – ciała. My, współcześni, patrzymy na to inaczej. Zagadnienie dzisiejszej aktualności utworu i postawy Aleksego należy dobrze przemyśleć – wprawdzie ilustracja jego czynów (np. kontemplacja pod schodami i ulewą pomyj) wydaje się współczesnym zupełnie absurdalna, lecz głoszone ideały i kontekst epoki odgrywają dużą rolę w tego typu dyskusjach.

Oto jak odczucia żony Aleksego wyobraża sobie Iłłakowiczówna w wierszu Opowieść małżonki świętego Aleksego:

Czekałam na ciebie lat dziesięć i dwadzieścia, i trzydzieści z górą,
młoda, piękna, pachnąca – potem zimna, twarda, z zeschłą pomarszczoną skórą (…) (1)

Wysyłałam po ciebie sługi i wysyłałam po ciebie okręty…
…Nie przywieziono cię… lecz wieść głosiła żeś święty… (…) (2)

Lecz tyś odszedł… Stopy bose, sakwy, kij i włosienica,
I mrowie robactwa, i dokoła twarze plugawe żebraków (…) (3)

I chwytałam się nadziei jak odlatujących ptaków
I biegłam do wróżbitów, i szukałam na niebie znaków
I biłam głową o mur, i wzywałam cię w imię Jezu Chrysta o Aleksy, (4)

 • (1) W taki sposób wyraża ból oczekiwania i obrazuje upływ czasu. Te słowa to gorycz jednostki odrzuconej, poświęconej dla wielkiej idei, podkreśla upływ czasu.
 • (2) Gorycz. Mówiono, żeś święty… Dla kobiety średniowiecza to wielka wartość, którą trzeba uszanować. Ale jak bolesna…
 • (3) Koszmarna wizja ascezy. Jak można było wybrać taką drogę?
 • (4) Totalny wyraz rozpaczy, ból porzucenia, odwołanie się do Boga – po czyjej jest stronie?

Ten utwór to głos kobiety współczesnej. Nie godzi się z wyborem męża, pokazuje drugą stronę zdarzeń, z perspektywy osoby odrzuconej. Głos żony Aleksego to głos życia, które święty odrzucił…

 

Schemat żywotu świętego:

 • Prolog – narrator mówi o motywach swojej opowieści, prosi Boga o pomoc, a słuchaczy o wyrozumiałość.
 • Opis narodzin.
 • Cudowne dzieciństwo i młodość świętego.
 • Małżeństwo (często ślub czystości).
 • Ucieczka z domu – rozdanie majątku.
 • Prześladowania, umartwienie ciała.
 • Cuda czynione za życia (lub cudowne wydarzenia).
 • Śmierć.
 • Cuda po śmierci ascety.

 

Powracające motywy żywotów charakterystyczne dla gatunku i epoki

 • topos porzucenia domu rodzinnego, tułaczki i rezygnacji z zamożnego dziedzictwa; to dość częsty motyw hagiografii – podobne są nawet w tej fazie dzieje św. Franciszka – tak odmiennego w swoich późniejszych czynach,
 • motyw ślubowania czystości (rozstanie z żoną w noc poślubną),
 • skrajna asceza (cierpienia ciała: głodu, chłodu przez pokutnika),
 • cudowne zdarzenia – interwencja Matki Boskiej, głos z nieba, cuda pośmiertne.

 

Asceza – reprezentanci i drastyczne pomysły

Szymon Słupnik
Spędził na słupie 68 lat. Słupy zmieniał, by były coraz wyższe. Pożywienie przynosili mu ludzie. Słupników było wielu – poświęcali życie kontemplacji…

Święta Dorota – wzór dziewicy
Odmawia ręki księciu Fabrycjuszowi – jest za to biczowana, szarpana hakami, przypalana, głodzona, w końcu zabita.

Św. Sebastian – patron rannych
Żołnierz – chrześcijanin. Poniósł śmierć za wiarę. Ukazywany najczęściej jako młodzieniec przebity strzałami.

Święty Grzegorz
Ubierał się jedynie w prześ­cieradło, modlił się i płakał, a żywił się spleśniałym chlebem.

Święty Antoni – eremita egipski
Walczył z demonem, miesz­kał w grobie, głodził się.

Święty Jerzy – ścięty za wiarę, patron rycerzy.

Uwaga termin!
Romantyka świętości
Termin Johana Huizingi. Oznacza związany z ascezą – nurt typowy dla średniowiecza, wyrażający myśl ludzi epoki, najważniejszy obok etosu rycerskiego.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Przedstaw Legendę o św. Aleksym jako przykład literatury hagiograficznej

Święty Aleksy – bohater literacki

Święty Aleksy – charakterystyka

Czym jest hagiografia? Podaj przykłady

13. Średniowieczna hagiografia – literackie realizacje (na wybranym przykładzie)

Legenda o św. Aleksym

13. Średniowieczna hagiografia – literackie realizacje (na wybranym przykładzie)

Czy dzieje świętego Aleksego są typową hagiografią?

Średniowieczne – hagiografia

Na czym polega dyskusyjność postawy św. Aleksego?

Święty Aleksy jako wzorzec osobowy – czy może być symbolem wartości cenionych i dziś?