Wypisz charakterystyczne cechy stylu poetyckiego Czesława Miłosza i zilustruj je przykładami (cytatami).

Wizyjność
Np. projekcje nadchodzącej katastrofy:

Aż przyjdzie czas gniewu, dopełnią się miary
I krzykiem ognistym śmierć stanie we drzwiach
(…)
Lodowe pole w blasku żółtej zorzy
W nagle rozdartej nocy się otworzy,
Tłumy biegnące wśród śmiertelnej wrzawy,
Której nie słyszysz, odgadujesz z ust
(Walc)

Operowanie frazą mowy potocznej
Przykłady:

Jedli te swoje kluski i kartofle
I mieli przynajmniej czym palić w nasze długie zimy
(Dwór)

Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem,
Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie,
Powiada przewiązując pomidory:
Innego końca świata nie będzie
(Piosenka o końcu świata)

Dyskurs, czyli ton przemowy, dyskusji
Przykład:

Gdyby tak było, to jednak zostanie
Słowo raz obudzone przez nietrwałe usta,
Które biegnie i biegnie, poseł niestrudzony,
Na międzygwiezdne pola, w kołowrót galaktyk
I protestuje, woła, krzyczy.
(Sens)

Obiektywizacja przeżycia poetyckiego
Przykład:

To miejsce i ja, choć daleko stąd
Równocześnie, rok po roku, traciliśmy liście,
Zasypywały nas śniegi, ubywało nas
I znów razem jesteśmy, we wspólnej starości
(Dwór)

Klasycyzująca dyscyplina
Przykłady:
wiersze, takie jak:

  • Walc,
  • Campo di Fiori,
  • Piosenka o porcelanie,
  • Sens.

Zobacz:

Etapy twórczości Czesława Miłosza

Czesław Miłosz – matura

Poezja Czesława Miłosza

Czesław Miłosz – twórczość