Na czym polega tragizm bohatera szekspirowskiego?

Zacznij:
William Szekspir przeciwstawia się znanym z antyku wzorcom kształtowania postaci (niezmienność charakterów niezależnie od sytuacji). W dramatach szekspirowskich bohaterowie podlegają przemianom wewnętrznym, nie zawsze łatwym do „logicznego” wytłumaczenia.

Rozwiń:

  • Inaczej niż w tragedii antycznej, losu bohaterów nie determinuje fatum.
  • Duże znaczenie mają namiętności człowieka (władza, zazdrość, miłość itd.). Niewolnicy własnych namiętności nie potrafią ich okiełznać, a całkowite zatracenie się może prowadzić do tragedii.
  • Duże znaczenie ma także historia, okoliczności, w których przyszło działać i żyć bohaterowi oraz jego rola (król, rycerz, książę itd.).
  • Losy bohaterów determinują także relacje z innymi ludźmi – np. Hamleta z Klaudiuszem i matką, Makbeta z żoną itd.
  • Dramatem człowieka są tkwiące w nim możliwości – nie tylko czynienia dobra, ale i zła (przede wszystkim).

Zakończ:
Tragizm bohatera dramatów Szekspira to jego natura, skomplikowana psychika, postępowanie jakby wbrew sobie (w tragedii antycznej taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia) oraz błędy i pomyłki, jak to miało miejsce np. w przypadku króla Leara.

 

Najważniejsze teksty:

 

Zobacz:

Istota tragizmu w dramatach Williama Szekspira

Porównaj tragizm bohatera antycznego i bohatera szekspirowskiego; przywołaj w tym celu odpowiednie przykłady literackie

Tragizm bohaterów tragedii antycznych i tragizm w dramatach Szekspira – ukaż podobieństwa oraz różnice, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

22. Na czym polega tragizm bohatera dramatu Szekspirowskiego? (omów problem na wybranym przykładzie).

Porównaj tragizm bohatera antycznego i bohatera szekspirowskiego; przywołaj w tym celu odpowiednie przykłady literackie

Tragizm bohaterów tragedii antycznych i tragizm w dramatach Szekspira – ukaż podobieństwa oraz różnice, odwołując się do wybranych tekstów kultury.