Wymień podstawowe cechy dzieł postmodernistycznych.

Zacznij:
Przyjmuje się, że modernizm jest reprezentowany przez pisarzy tworzących w pierwszej połowie XX w., takich jak Franz Kafka, James Joyce, Thomas S. Eliot, William Faulkner. W latach 60. pojawiają się postmoderniści, np. John Barth. Za prekursorów postmodernizmu uważani są Władimir Nabokow i Samuel Beckett.

Rozwiń:

 • Twórcy postmodernistyczni odwołują się często do parodii, pastiszu, stylizacji.
 • Uprawiają wyrafinowane gry literackie z czytelnikiem – im większe oczytanie odbiorcy dzieła literackiego, tym wytrawniejszym jest on „graczem”. Autorzy sięgają bowiem po cytaty i kryptocytaty, np. szyfrując nazwiska bohaterów.
 • Dzieło zostaje uwolnione od celów pozaliterackich, takich jak polityka czy dydaktyzm.
 • Jego cecha to także eklektyzm – świadome zmieszanie poetyk i stylów. Powstaje coraz mniej dzieł jednolitych gatunkowo.
 • Cechuje je też autotematyzm – dzieło literackie jest konstruowane niejako na oczach czytelnika.

Zakończ:
Ulubione środki to parodia, zabawa, czarny humor.

 

Najważniejsze postacie:

 • John Barth,
 • Kurt Vonnegut,
 • Jerzy Kosiński,
 • Joseph Heller,
 • Italo Calvino,
 • Umberto Eco.

Zobacz:

Postmodernizm

Jak rozumiesz pojęcie postmodernizmu?

Zjawisko postmodernizmu – założenia i przedstawiciele

Zjawisko postmodernizmu – założenia i przedstawiciele

Jakie zjawiska literackie określane są mianem postmodernizmu?