Zacznij:
Awangarda Krakowska (zwana pierwszą) to konkurencyjna wobec Skamandra grupa poetycka. Główną postacią i założycielem czasopisma Zwrotnica, wokół którego skupili się poeci tego kręgu, był Tadeusz Peiper, autor manifestów Nowe usta i Tędy. Warto wymienić także Juliana Przybosia, Jana Brzękowskiego i Adama Ważyka. Główne cechy to zasada ekonomii języka, traktowanie wiersza jako całość (rezygnacja z podziału na strofy), nowe tematy w poezji (3 M – miasto–masa–maszyna).

Rozwiń:
Druga Awangarda dzieli się na dwa odłamy:

 • Awangardę Lubelską (Józef Czechowicz, Józef Łobodowski)
 • Awangardę Wileńską (Czesław Miłosz, Jerzy Zagórski, Aleksander Rymkiewicz).

Obie łączy katastrofizm i eschatologiczne motywy obecne w poezji.

 • Awangarda Lubelska podejmowała dialog z romantyzmem (głownie twórczością Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida).
 • Awangarda Wileńska, skupiona wokół czasopisma Żagary, zwraca się ku poetyckiemu wizjonerstwu i symbolizmowi.

Zakończ:
Skamander to najbardziej wpływowa i najpopularniejsza grupa poetycka międzywojnia.

 • Nie wykształcił wspólnego programu – członków grupy łączyła przyjaźń i wiara w moc talentu poetyckiego.
 • Sprzeciwiali się modernistycznej koncepcji sztuki (artysta wyrastający wysoko ponad tłum filistrów) i romantycznemu kultowi wieszczów.
 • Preferowali tradycyjną lirykę – wiersz o regularnej budowie, jasność i harmonia języka itd.
 • Częste tematy to życie codzienne i zwyczajne zdarzenia – jak przejażdżka tramwajem czy wizyta w kawiarni.

 

Najważniejsze postacie:

 • Tadeusz Peiper,
 • Julian Przyboś,
 • Józef Czechowicz,
 • Jerzy Zagórski,
 • Julian Tuwim,
 • Kazimierz Wierzyński,
 • Jan Lechoń,
 • Antoni Słonimski,
 • Jarosław Iwaszkiewicz.

Zobacz:

Omów powstanie, skład i genezę nazwy oraz charakter grupy Skamander

Ugrupowania poetyckie – zestawienie

Międzywojnie – lata dwudzieste

POEZJA dwudziestolecia – zestawienie

Dwudziestolecie międzywojenne – praca domowa

Dwudziestolecie międzywojenne – TEST 2

Poezja dwudziestolecia w Polsce