Cechy romantycznych utworów

irracjonalizm – skupienie na emocjach, uczuciu

 • Typowe dla tej cechy ­środki językowe
  • słownictwo nazywające emocje (strach, miłość, żal)
  • wszelkiego rodzaju środki artystyczne podkreślające emocjonalność, ekspresję tekstu: wykrzyknienia (eksklamacje), słownictwo nacechowane emocjonalnie (np. zdrobnienia, zgrubienia), także apostrofy, metafory
  • w składni: zdania urywane, krótkie cząstki, czasem także powtórzenia
 • Przykłady:
  • Grzmijcie bębny, ryczcie działa,
   Dalej, dzieci, w gęsty szyk! (krótkie zdania, wykrzyknienie)
   Wiedzie hufce wolność, chwała, (metafora)
   Tryumf błyska w ostrzu pik.
   Leć, nasz Orle, w górnym pędzie, (apostrofa)
   Sławie, Polsce, światu służ! (wyliczenie, wykrzyknienie)
   (Warszawianka Casimira Delavigne’a)
  • W ponurym oku nie ma łzy,
   siedzą przy krosnach i szczerzą kły: (słownictwo potoczne)
   Niemcy! My tkamy wam całun grobowy, (apostrofa, wykrzyknienia)
   Trzykrotne przekleństwo wpletliśmy w osnowy
   I tkamy, i tkamy!
   […]
   Przekleństwo! Przekleństwo ojczyźnie fałszywej,
   Gdzie tylko sromota i hańba są żywe,
   Gdzie każdy kwiat, wcześnie złamany, schnie marnie, (określenia wyraźnie nacechowane ­emocjonalnie)
   Gdzie robak zgnilizną i próchnem się karmi. (słownictwo potoczne)
   Wciąż tkamy, wciąż tkamy! (powtórzenie, wykrzyknienie)
   (Tkacze Heinricha Heinego)
  • A dusza brzemię smutku dźwiga, (określenia nazywające emocje)
   Łzami zachodzą rzewne oczy.
   I nagle tętent!… Krew zastyga.
   Pod ganek!… i na nogi skoczy (zdania urywane, wykrzykniki)
   Eugeniusz.
   (Eugeniusz Oniegin Aleksandra Puszkina)

 

nastrojowość – tajemniczość, groza, elementy fantastyki, nocna sceneria

 • Typowe dla tej cechy ­środki językowe
  • sugestywność obrazu uzyskiwana np. przez nagromadzenie epitetów
  • pytania retoryczne (sugerują brak pełnej wiedzy, a więc pośrednio brak pewności); mogą to podkreślać także liczne zaimki (nikt, coś)
 • Przykłady:
  • Kto jedzie tak późno wśród nocnej zamieci?
   To ojciec z dziecięciem jak gdyby wiatr leci.
   (początek ballady Goethego Król Olszyn)
  • Czy tam bies siedział, czy dusza zaklęta,
   Że o północnej godzinie
   Nikt, jak najstarszy człowiek nie pamięta,
   Miejsc tych bez trwogi nie minie.
   (ballada To lubię Mickiewicza)
  • Bije raz, dwa, trzy… już północna pora,
   Głuche wokoło zacisze,
   Wiatr tylko szumi po murach klasztora
   I psów szczekanie gdzieś słyszę.
   (ballada Do przyjaciół Mickiewicza)
  • Kto jest młodzieniec? Strzelcem był w borze.
   A kto dziewczyna? Ja nie wiem.
   (Świtezianka Mickiewicza)

 

obrazowość – bardzo istotna cecha stylu romantycznego!

 • Typowe dla tej cechy ­środki językowe
  • licznie występujące w tekstach tej epoki epitety, porównania, metafory
  • bogata składnia – zróżnicowanie konstrukcji składniowych
  • zwracanie uwagi na bodźce słuchowe i wzrokowe, np. światło
 • Przykłady
  • Gdy tak spoczywał, bohater ujrzał szkarłatny strumień ognia spływający ze wzgórza.
   Krugal był w tym promieniu, wódz, który poległ w walce.
   Poległ on z ręki Swarana, tocząc bój rycerski.
   Jego oblicze jest niby promień zachodzącego księżyca.
   Szaty jego są z obłoków wzgórza.
   Oczy – dwa przygasłe płomienie.
   W piersiach czarna rana.
   (fragment Pieśni Osjana Jamesa Macphersona)
  • W duszy – jak w toni mórz bezkresnej – (obrazowe porównanie i epitety)
   Mych marzeń leżą szczątki dziś.
   I któż by, o posępna toni,
   W odmęt tajemnic twoich wnikł?
   (wiersz Michaiła Lermontowa zaczynający się od słów Nie, ja nie Byron…)

 

ludowość

 • Typowe dla tej cechy ­środki językowe
  • słownictwo gwarowe i regionalne
  • inne elementy typowe dla twórczości ludowej: powtórzenia, refreny, obecność zdrobnień czy wyrazów dźwiękonaśladowczych
  • charakterystyczne w opowiadaniu o czymś krótkie zdania – decydujące o dynamizmie wypowiedzi; stosowanie zwłaszcza czasu teraźniejszego – przybliżające opisywane zdarzenia,
  • ludowe motywy i sposób obrazowania (w porównaniach odwołania do zjawisk otaczającego świata), np. „z ogonem jak żmija”
  • ludowa fascynacja przyrodą
 • Przykłady:
  • Po co gonisz się za marą, (słownictwo potoczne; pytanie retoryczne podkreślające emocje)
   Gdzie cię oczy wiodą?
   Rzucasz ojca, matkę starą (motyw typowy dla poezji ludowej: opuszczenie rodziców i ukochanej)
   I dziewczynę młodą.
   W cudzej stronie – cudzy wszędzie
   Wiarą i językiem,
   Tam zapłakać z kim nie będzie
   I pogwarzyć z nikiem. (ludowe słownictwo („pogwarzyć”) i typ obrazowania)
   (Dumka Tarasa Szewczenki)
  • Woda się burzy, woda się wzdyma, podkreślający tajemniczość obraz przyrody: powtórzenie, krótkie zdania, czas teraźniejszy)
   A nad nią rybak schylony.
   […]
   Po co nad rybek pastwisz się zgonem, (zdrobnienie)
   pełen chytrości i zdrady
   (czule doń tkliwym zanuci tonem)
   Po co ich pragniesz zagłady?
   […]
   Woda się burzy, wzdymają tonie, (powtórzenie opisu)
   Łechce go fala, co pryska;
   A serce taka lubość owionie,
   Jak gdy kochanka uściska. (niewyszukane porównanie odwołujące się do zwyczajnych doświadczeń)
   (ballada Goethego Rybak)

 

historyzm, zwłaszcza ­gotycyzm

 • Typowe dla tej cechy ­środki językowe
  • najczęściej: stosowanie archaizmów i wyrazów przestarzałych
  • rzadziej: wykorzystywanie dawnych form fleksyjnych czy konstrukcji składniowych, np. składni wzorowanej na łacińskiej – z orzeczeniem na końcu zdania; tego typu środki językowe wprowadzają nas w koloryt epoki, ale też tworzą podniosły nastrój
 • Przykłady
  Chcąc być widzem dzikich bojów,
  Już u zwierzyńca podwojów
  Król zasiada.
  Przy nim książęta i panowie Rada,
  A gdzie wzniosły krążył ganek,
  Rycerze obok kochanek.
  (Rękawiczka Schillera)
 • A któż to wstawił zimne, białe szyby na miejsce tych jaskrawych witraży, które prowadziły zachwycone oczy naszych ojców od rozety nad wielkim portalem do ostrołukowych okien absydy?
  (Katedra Marii Panny w Paryżu Hugo)

 

orientalizm

 • Typowe dla tej cechy ­środki językowe
  • słownictwo egzotyczne
 • Przykłady
  Księżyc na nowiu wschodzi zza gór grzbietów
  Błyszczą nad miastem lampy minaretów,
  W mieście wre teraz Bajramu uciecha;
  Tu, choć nie dojdą ni wystrzałów echa,
  Ni muzułmanów pobożne okrzyki,
  Przecież błysk widać każdej tofaiki.
  Bo dziś zachodzi słońce Ramazanu,
  Dziś Bajram święcą wyznawcy Koranu.
  (Giaur Byrona)

 

Zobacz:

Cechy stylu romantycznego

Maturalna wiedza o romantyzmie

Tematy romantyzmu

Jakie tematy poruszała romantyczna literatura?

Romantyzm – praca domowa

Romantyzm – życiorys kultury

Pojęciownik epok: romantyzm

Tematy romantyzmu

ROMANTYZM – TABELA

Romantyczne źródła inspiracji: ludowość, orientalizm, historia, natura