Tag "motyw dobra i zła w literaturze"

Dobro i zło – motyw

Czym jest dobro i zło? Dobro i zło to podstawowe pojęcia etyczne. Dobrem określa się wszystko to, co przynosi korzyść człowiekowi, nie powoduje niczyjej krzywdy, służy szczęś­ciu. Zło to przeciwieństwo dobra – jego skutkiem jest ludzka krzywda, nieszczęście. Skąd się wzięły te pojęcia? Istnieją od samego początku ludzkości, odkąd zawiązała się pierwsza grupa społeczna. Rozróżnienie między postępowaniem dobrym a złym to podstawa funkcjonowania każdego społeczeństwa. Granice między dobrem a złem poznajemy w procesie wychowania. Małe

Człowiek w poszukiwaniu najważniejszych wartości (dobro, zło)

Człowiek w poszukiwaniu najważniejszych wartości (dobro, zło) Taki problem istnieje w kulturze od jej początków. Czym się w życiu kierować? Czy wartości są jasno, jednoznacznie, raz na zawsze określone, czy też – względne, zależne od epoki, mody, a może innych jeszcze czynników? Istnienie pewnych wartości zależne jest od czasów, w których są wyznawane; np. średniowieczne pojęcie honoru bardzo się różni od współczesnego. Lansowane wówczas wzorce osobowe (rycerza, świętego, dobrego władcy) nie spotkałyby się z zainteresowaniem ludzi

dobro i zło w literaturze

Uzasadnij tezę, że literatura różnych epok uczy rozróżniać dobro od zła, piękno od brzydoty. Zestaw lektur •  Biblia •  średniowieczna literatura parenetyczna (epos rycerski, żywoty świętych) •  William Szekspir – Makbet, Romeo i Julia •  Wolter – Kandyd •  Adam Mickiewicz – Dziady, cz. II •  Juliusz Słowacki – Kordian, Balladyna •  Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia •  Bolesław Prus – Lalka •  Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem •  Stefan Żeromski –

Przedstaw i oceń Konrada z III części Dziadów jako bohatera romantycznego i oceń jego postawę

Przedstaw i oceń Konrada z III części Dziadów jako bohatera romantycznego i oceń jego postawę. Uwaga! Przypomnij sobie schemat biografii i cechy bohatera romantycznego: młody, wrażliwy poeta nieszczęśliwie zakochany niezrozumiany przez świat przechodzi przemianę wewnętrzną, zazwyczaj w powiązaniu z niewyjaśnioną próbą samobójstwa niejasna kondycja po samobójczej próbie walczy w imię idei nie znamy jego dalszych losów Rada 1. Zastanów się, kim właściwie był Konrad? nieszczęśliwym kochankiem o urażonej dumie? bohaterem? pyszałkiem? szaleńcem? geniuszem? patriotą? Rada 2.

Bohaterowie powieści dziewiętnastowiecznego realizmu, w których ujawniła się ciemna strona natury ludzkiej.

„W każdym mieszka i dobro, i zło” (Bolesław Prus). Bohaterowie powieści dziewiętnastowiecznego realizmu, w których ujawniła się ciemna strona natury ludzkiej. Proponowany wstęp I: Z łatwością przychodzą nam kategoryczne oceny: to jest dobre, a to złe. Ci postępują słusznie, a ci całkowicie niemoralnie. Tymczasem zło może przybierać najróżniejsze formy, a konkretne czyny i zachowania trudno oceniać, nie biorąc pod uwagę przyczyny czy kontekstu całej sytuacji. Widać to  na przykładzie światowej literatury XIX

Czy dobro i szczęście muszą się wykluczać? ­Odwołaj się do postaw wybranych bohaterów literackich.

Czy dobro i szczęście muszą się wykluczać? ­Odwołaj się do postaw wybranych bohaterów literackich. Prawe życie – zgodnie z utrwalonym w naszej kulturze sposobem myślenia – przynosi szczęście, ponieważ: oznacza pogardę dla wartości doczesnych i przemijających: Pieśń o dobrej sławie Jana Kochanowskiego – „dobrą sławę” zapewnia przede wszystkim zabieganie o „dobro wspólne” i popularyzowanie „między ludźmi dobrych obyczajów”; pozwala oswoić lęk przed śmiercią: Legenda o świętym Aleksym – cnotliwe życie Aleksego kończy śmierć w osamotnieniu i skrajnej nędzy, która