Tag "Tadeusz Kościuszko"

Bojownicy o ojczyznę

Miłość do Polski, walka o ojczyznę, poświęcenie się dla kraju. Skojarz postacie! Ksiądz Robak Wewnętrzna przemiana, która dokonała się w dawnym warchole i awanturniku, spowodowała, że bohater ten stał się jednym z najsłynniejszych literackich bojowników. Imię i nazwisko: Jacek Soplica (potem przybrane nazwisko: Robak) Lektura: Pan Tadeusz Czas historyczny: przełom XVIII i XIX w. (Polska pod zaborami przygotowująca się do powstania u boku Napoleona ) Droga do bohaterstwa Błąd młodości – zabicie ojca swojej ukochanej –

Jak doszło do obalenia Konstytucji 3 maja i drugiego rozbioru Polski?

O randze Konstytucji 3 maja niech świadczy fakt, że we współczesnej historiografii przyrównuje się ją do tak słynnych konstytucji jak np. konstytucja Stanów Zjednoczonych. Konstytucja uderzała w magnaterię, pozbawiając ją dotychczasowych możliwości wpływu na rządy, jasno określając reguły politycznej gry. Część nieprzejednanych opozycjonistów magnackich udała się do Rosji prosić Katarzynę II o poparcie. Doszło do zawiązania się konfederacji mającej zniszczyć dzieło Konstytucji 3 maja. Stało się to w Petersburgu, ale żądania konfederatów ogłoszono w nadgranicznej Targowicy.

Jak doszło do insurekcji kościuszkowskiej i III rozbioru Polski?

Geneza wybuchu powstania kościuszkowskiego Groźba likwidacji państwa i jego katastrofa gospodarczo-polityczna po II rozbiorze. Chęć zmazania targowickiej hańby i II rozbioru, co przy rozbudzonej świadomości politycznej podczas obrad Wielkiego Sejmu miało wielkie znaczenie. Spisek powstańczy. Zamierzona redukcja armii (w domyśle pierwszy etap likwidacji państwa) i zdymisjonowanie wielu żołnierzy i oficerów. Sprzeciw brygadiera Antoniego Madalińskiego wobec rozkazu redukcji (marzec 1794 roku) i jego słynny marsz z Ostrołęki do ­Krakowa. Przebieg powstania Powiadomiony o wystąpieniu Madalińskiego w marcu 1794 roku

Reformy ustroju Rzeczpospolitej i rozbiory

Reformy sejmu konwokacyjnego Reakcją na bardzo wzrastającą anarchię i rozkład państwa w okresie saskim były próby reform podjęte przez obóz „familii” – stronnictwo reformatorskie związane z Czartoryskimi. Na sejmie konwokacyjnym w 1764 r. udało się wprowadzić nowy regulamin obrad, zakaz przysięgania posłów na krępujące ich instrukcje sejmikowe, utworzyć komisje skarbowe i wojskowe oraz głosowanie większościowe w sprawach skarbowych i ekonomicznych. Już po elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) powołano komisję menniczą,