Tag "władza w literaturze"

Dokonaj charakterystyki „dobrego władcy”.

Dokonaj charakterystyki „dobrego władcy”. Dobry król Kieruje się dobrem swoich obywateli, dba o nich. Pilnuje suwerenności państwa. Czujnie strzeże granic państwa, wzmacnia je. Strzeże przestrzegania praw. Szanuje tradycję i kulturę. Nie kieruje się prywatą, chęcią zysku. Nie traktuje państwa jak prywatnej własności. Nie składa demagogicznych obietnic. Nie podejmuje pochopnych decyzji. Nie nadużywa władzy dla realizacji własnych ambicji.   WSTĘP Od czego zacząć? Od nakreślenia wizerunku idealnego władcy. Koniecznie ustal kryteria, według których

Władza i władca – TEST

Trzeba umieć posługiwać się tekstami kultury – mogą pojawić się przy każdym temacie. 1. Posługując się portretem Karola Wielkiego, określ, w jaki sposób malarze akcentowali majestat władcy. Im więcej szczegółów wymienisz, tym lepiej. Zwróć uwagę, czy władca ma insygnia. A może zamiast berła trzyma miecz – wtedy z pewnością będzie wydawał się groźniejszy. W co jest ubrany? Na pewno bogato – to też ważne. A jaką ma minę? Srogą? Czy wokół postaci władcy są umieszczone

Władza i władca – frazeologia

Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną – tymi słowami określa się działania Kazimierza Wielkiego, który bardzo przyczynił się do rozwoju gospodarki polskiej. Z próżnego i Salomon nie naleje – nawet Salomon, chociaż słynął ze swej mądrości, nie da rady nalać z naczynia, które jest puste. W potocznym użyciu – nic nie da się zrobić. Od Sasa do Lasa –  to częste określenie wahań XVIII-wiecznej szlachty polskiej, która nie mogła się zdecydować, którego króla wybrać

Władza – motyw literacki

Zmieniają się insygnia władzy (kiedyś korona, jabłko, berło, dziś – laska marszałkowska), ale jej mechanizmy wciąż pozostają te same. Jest coś w człowieku, co powoduje, że pragnie on rządzić innymi, kierować, wydawać polecenia, a jednocześnie przyjmować hołdy i budzić respekt. Skąd to pragnienie? Być może, mamy kompleks ludzi poddanych Bogu – i chcemy zrekompensować go władzą nad drugim człowiekiem? Władza Boska Nad człowiekiem i jego rządami zawsze jest władza Boska – niezależnie do religii. Biblia