Praca

PART-TIME JOB – PRACA DORYWCZA

small – ogłoszenia drobne suitable – odpowiedni qualifications – kwalifikacje experience – doświadczenie to babysit – opiekować się dzieckiem baby-sitter – opiekunka do dziecka delivery job – praca doręczyciela deliverer – doręczyciel leafleting – roznoszenie ulotek courier – goniec fruit picking – zbieranie owoców to tutor sb – udzielać korepetycji, pomagać w odrabianiu lekcji A lot of young people want to have a part-time job. Although they do not have high qualifications,

HOURS – CZAS PRACY

full-time job – praca na cały etat part-time job – praca na niepełny etat to work part time – pracować w niepełnym wymiarze godzin short working week – krótki tydzień pracy time off – wolny czas flexitime – ruchomy czas pracy compulsory overtime – obowiązkowe nadgodziny unsociable hours – niedogodne godziny pracy shift work – praca na zmiany day shift – zmiana dzienna night shift – zmiana nocna a 9 to

PROSPECTS & SECURITY – PERSPEKTYWY I GWARANCJE

good chance of promotion – duża szansa na awans to be promoted – dostać awans to be demoted – zostać zdegradowanym professional improvement – doskonalenie zawodowe job qualifications – kwalifikacje zawodowe permanent job – stałe zatrudnienie seasonal job – praca sezonowa freelance work – praca na zlecenie secure position – bezpieczne ­stanowisko job security – bezpieczeństwo pracy, pewność zatrudnienia dead-end job – praca bez perspektyw temporary contract – kontrakt tymczasowy

PROFESSIONS – ZAWODY

medicine – medycyna doctor – lekarz physiotherapist – fizykoterapeuta surgeon – chirurg dentist – dentysta pharmacist – aptekarz optician – optyk nurse – pielęgniarka paramedic – sanitariusz orderly – salowa to treat – leczyć to examine – badać to write (out) a prescription – wypisać receptę to prescribe medicines – przepisać lekarstwa to give an injection – dać zastrzyk to operate on a patient – operować pacjenta to take sb’s blood pressure

JOB SATISFACTION – SATYSFAKCJA Z PRACY

to succeed (in doing sth) – osiąg­nąć sukces stimulating – stymulująca high-powered – odpowiedzialna decent – przyzwoita, porządna plum, cushy – synekura, ciepła posadka challenging – będąca wyzwaniem rewarding – satysfakcjonująca varied – urozmaicona interesting – ciekawa boring, dull – nudna routine – rutynowa mundane – przyziemna, niecie­kawa menial – niewdzięczna dead-end – bez perspektyw degrading – poniżająca stressful – stresująca blue-collar worker – pracownik działu produkcji white-collar worker –

LOOKING FOR A JOB – SZUKANIE PRACY

job consulting – doradztwo zawodowe job consultant – doradca zawodowy head-hunter – łowca głów to employ – zatrudniać to be employed – być zatrudnionym employer – pracodawca employee – pracownik professional experience – doświadczenie zawodowe physical work – praca fizyczna mental work – praca umysłowa to be unemployed – być bezrobotnym job centre – urząd pośrednictwa pracy employment agency – urząd zatrudnienia job offer – oferta pracy to apply for