Stary Testament

46 ksiąg – od powstania świata do narodzin Chrys­tusa.

Księgi HISTORYCZNE

Pięcioksiąg Mojżeszowy („Tora”)

Obejmuje dzieje ludzkości od stworzenia świata, dzieje patriarchów, dzieje Izraelitów do czasów Mojżesza po czasy króla Salomona, wyjście do Ziemi Obiecanej. Składa się nań pięć ksiąg
:
Księga Rodzaju (Genesis)
Zawiera opis stworzenia świata i człowieka, historię Adama i Ewy, Kaina i Abla. W tej księdze mieści się podanie o Arce Noego i o wieży Babel, o Sodomie i Gomorze oraz o dziejach Jakuba i jego syna Józefa.

Księga Wyjścia (Exodus)
Opowiada o Mojżeszu, wyjściu z Egiptu i wędrówce Izraelitów do Ziemi Obiecanej. W niej jest mowa o cudzie zesłania manny z nieba, przejściu przez Morze Czerwone. Najważniejszy punkt zdarzeń to moment, gdy Bóg wręcza Mojżeszowi dekalog na górze Synaj.
Księga Kapłańska
Księga Liczb
Księga Powtórzonego Prawa

Księgi DYDAKTYCZNE (MĄDROŚCIOWE)

Księga Hioba
Księga Psalmów
Księga Przysłów
Księga Koheleta (Eklezjasty)
Pieśń nad Pieśniami
Księga Mądrości (deuterokanoniczna)
Księga Mądrości

Księgi PROFETYCKIE

Część obejmująca zdarzenia po śmierci Mojżesza, historię królestwa izraelskiego i judzkiego do ich upadku. (Tu znajdziemy proroctwa Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela).

Nowy Testament

27 ksiąg – od narodzin Chrystusa po Apokalipsę św. Jana.

Księgi HISTORYCZNE

Ewangelie
Opowiadają o dziejach Chrystusa i Jego nauce.

Ewangelia św. Mateusz
Pierwsza księga Nowego Testamentu, tu znajdziemy słynne Kazanie na Górze Chrystusa.

Ewangelia św. Łukasza
Obszerny opis dzieciństwa Chrystusa – Jego dzieje po wniebowstąpienie.

Ewangelia św. Jana
Nieco odmienna, podkreśla boskość Jezusa.

Ewangelia św. Marka
Najstarsza i najkrótsza Ewangelia – opisuje dzieje Jezusa od chrztu po zmartwychwstanie.

Dzieje Apostolskie
Mówią o narodzinach Kościoła, pierwszych gminach chrześcijańskich, zesłanu Ducha Świętego o rozprzestrzenianiu się Dobrej Nowiny w krajach północnej części Morza Śródziemnego. Opisują głównie dzieje apostołów Piotra i Pawła, o innych tylko wspominają. Obejmują około trzydziestu lat, od narodzin Kościoła w dzień zesłania Ducha Świętego do uwięzienia Pawła w Rzymie. Autorem księgi jest Łukasz Ewangelista, uczeń i towarzysz Pawła z Tarsu, który uczestniczył w wielu opisywanych tu przez siebie wydarzeniach.

Księgi DYDAKTYCZNE

Listy Apostolskie

– zbiór 21 listów pisanych przez apostołów, w tym listy świętego Pawła do gmin chrześcijańskich. Zawierają naukę o Bogu i Dobrej Nowinie, a także praktyczne wskazówki dotyczące życia i zachowania, norm moralnych i obyczajowych.

Księgi PROFETYCKIE

Apokalipsa św. Jana
Ostatnia, najbardziej tajemnicza księga Biblii. To księga prorocza, ukazująca za pomocą tajemniczych symboli przyszłe losy ludzkości i koniec świata.

Zobacz:

Biblia – informacje ogólne

Biblia a filozofia

Biblia i antyk – dwa źródła kultury śródziemnomorskiej

Biblia – periodyzacja

Biblia – dzieło wielogatunkowe

TEST Biblia i antyk

Biblia i antyk – czy możliwe są porównania?

Biblia – dzieło wielogatunkowe

Biblia i antyk – dwa źródła kultury śródziemnomorskiej

TEST Biblia i antyk