Sarmatyzm

Sformułowania:

• Zjawisko sarmatyzmu – scharakteryzuj na podstawie wybranych utworów
• „Ja-sarmata” – autoportret szlachcica polskiego i spojrzenie z boku
• Sarmatyzm i jego literackie realizacje w baroku i epokach późniejszych
• Motywy sarmackie w literaturze Polski XVII i XVIII w

Zapamiętaj, że…
To wiek następny – oświecenie – tak źle ocenił sarmatyzm i wyeksponował wady sarmaty. Podtrzymywała tę opinię krytyka powojenna z ideologicznych względów. A chociaż pyszny, konserwatywny sarmata ideałem nie był, to polska literatura niesie też pełne sentymentu obrazy sarmatów i sarmatyzmu. Należą do nich:

• Komedie Aleksandra Fredry
Pan Tadeusz Adama Mickiewicza
Trylogia Henryka Sienkiewicza