Temat: sport

List nieformalny (prywatny, nieoficjalny) to list, jaki piszemy do bliskich, przyjaciół, rodziny. Na maturze będziesz na pewno pisał list: to, czy formalny czy nie, zależy już od tego, na jaki zestaw trafisz. Niewątpliwie jednak powinieneś mieć przećwiczone obie formy, bo napisanie listu w dość krótkim czasie, jaki masz na maturze, wymaga pewnej wprawy.

Przypominamy najważniejsze zasady pisania listu:

  • Poszczególne części listu powinny być wyraźnie wyodrębnione (akapitami): wstęp, rozwinięcie, zakończenie.
  • W liście koniecznie muszą znaleźć się typowe dla tej formy zwroty grzecznościowe.
  • Pamiętaj o uwzględnieniu wszystkich punktów wymaganych w poleceniu.
  • List nie powinien przekraczać limitu słów (od 120 do 150 wyrazów). Oczywiście nie może też być krótszy niż wymagano. Koniecznie policz wyrazy przed oddaniem pracy, to częsty błąd!
  • W dłuższej formie pisemnej powinieneś wykazać się znajomością różnorodnych struktur gramatycznych (czasy, konstrukcje) i bogatym słownictwem. Oczywiście nie należy popadać w przesadę, szczególnie na poziomie podstawowym, ale jeśli w Twojej pracy trzy razy pod rząd piszesz, że coś jest np. nice, to koniecznie musisz to słowo zastąpić synonimem!
  • Zanim policzysz słowa, a potem oddasz pracę, sprawdź, czy nie ma w niej błędów ortograficznych, merytorycznych, językowych.

 

Zwroty do wykorzystania w liście nieformalnym (na końcu)

Well done! – Dobra robota!

Please say you’ve forgiven me… (w liście zawierającym przeprosiny) – Proszę, zapewnij mnie, że wybaczyłeś.

Hope this was what you wanted – Mam nadzieję, że o to ci chodziło.

Let me know what happens – Informuj mnie na bieżąco.

Hope you can make it – it’ll be great fun! (w liście zawierającym zaproszenie) – Mam nadzieję, że ci się uda – to będzie świetna zabawa!

See you on Monday then – Zatem do zobaczenia w poniedziałek.

OK, so write so how you are going! – Dobrze, a zatem teraz Ty pisz jak Ci leci.

 

Zadanie maturalne

Napisz do przyjaciela list z wakacji, w którym:

  • opisujesz krótko zawody, w których wziąłeś udział na obozie
  • chwalisz się, że zająłeś drugie miejsce
  • prosisz o radę, czy nie powinieneś wstąpić do klubu sportowego
  • zapraszasz go, żeby Cię na tym obozie odwiedził

Dear Mike,

I’m sorry for not writing so long. As you know, I’m at the sports camp here, in Spala. It’s really excellent!
You’ll never guess what happened to me last week.We had a sports competition called ‘The Spala Olympic Games’ held here, in the sports centre. It included four olympic disciplines: cycling, athletics, swimming and tennis. (1)
Can you imagine I was placed the second position (2) in swimming and I’ve received a silver medal? I was tremendously happy, believe me!
After that victory, the instructor offered to me joining our school club. I’d like to know your opinion. Write back soon and tell me what you think, please. (3)
By the way, would you like to visit me at the camp? I’d be really happy if you could come! Please, let me know ASAP. (4)
I must go now as the activities are beginning.
Please, write soon!
Lots of love,
XYZ

1) Krótki opis obozowych zawodów
2) Uczennica chwali się, że zajęła drugie miejsce
3) Prośba o radę w sprawie wstąpienia do klubu sportowego
4) Zaproszenie do odwiedzenia na obozie

Ocena listu

1) Treść: w liście przekazano wszystkie wymagane informacje (zobacz komentarze): 4 pkt
2) Forma: forma jest właściwa (swobodny język, skróty, logiczny podział na części). Składa się dokładnie ze 150 słów, a więc nie przekroczył dozwolonego limitu. Można przyznać 2 pkt (maximum).
3) Bogactwo językowe: na poziomie podstawowym pokolorowane na niebiesko zwroty są wystarczające jeśli chodzi o bogactwo językowe: 2 pkt
4) Poprawość: list nie zawiera błędów językowych ani gramatycznych. Pełną punktację przyznajemy również wówczas, gdyby błędów było mniej niż 15 proc. pracy: 2 pkt