Co nasza europejska kultura odziedziczyła z kultury judeochrześcijańskiej?

Kultura judaistyczna to inaczej kultura żydowska. Stała się podstawą kultury chrześcijańskiej. Stary Testament – pierwsza część Biblii – jest księgą świętą zarówno dla żydów, jak i dla chrześcijan. Natomiast Nowy Testament uznają tylko chrześcijanie – żydzi nie zaakceptowali Jezusa Chrystusa jako Mesjasza.

 • Podział na ery i obowiązujący dziś sposób mierzenia czasu.
  Moment narodzin Jezusa Chrystusa to granica dwóch er: starożytnej i nowożytnej. To od tego momentu zaczynamy mierzyć czas – nie ma chyba lepszego dowodu na to, jak ważne jest to dla nas źródło kultury.
 • Podział na dni tygodnia.
  To pamiątka po stwarzaniu świata przez Boga.
 • Zasady moralne.
  Bardzo wyraźnie określone w dekalogu, czyli zbiorze dziesięciorga przykazań. Oparte są na zasadzie miłości bliźniego – surowo zakazują zbrodni, nakazują bezgraniczną miłość i wiarę w jedynego Boga. To z Biblii pochodzi pojęcie grzechu, czyli złego uczynku, który należy odpokutować.
 • Idea cierpienia.
  Według Biblii cierpienie jest bardzo ważnym składnikiem wiary – poddaje nas próbie. Dla ludzkości poświęcił się i cierpiał Chrystus, próbie cierpienia został też poddany Hiob, cierpiał także Naród Wybrany.
 • Wizja Sądu Ostatecznego i końca świata.
  Biblijny koniec świata został przedstawiony w Apokalipsie św. Jana. Wszyscy chrześcijanie wierzą, że kiedyś nastąpi i będzie jednocześnie Sądem Ostatecznym nad wszystkimi duszami.
 • Wiara w życie pośmiertne.
  Dusza ludzka jest nieśmiertelna i po śmierci opuszcza ciało. To od naszych ziemskich uczynków zależy, jakie będzie nasze życie pośmiertne. Grzesznicy trafiają do piekła, zaś dusze ludzi pobożnych do nieba.
 • Wzorce postaw.
  • Adam i Ewa – pierwsi ludzie. Mieszkali w raju, ale popełnili grzech i zostali wygnani. Ich grzech to grzech pierworodny – każdy człowiek się z nim rodzi i dopiero chrzest uwalnia nas od niego.
  • Kain i Abel – bracia, konflikt między nimi doprowadził do zabójstwa. Zbrodnia Kaina to pierwowzór nienawiści i nieuzasadnionego mordu.
  • Noe – jedyny sprawiedliwy, który ocalał z potopu.
  • Hiob – ciężko doświadczony przez Boga, ale wytrwały w wierze.
  • Jezus Chrystus – najważniejsza postać Nowego Testamentu. Bóg, który z miłości do człowieka zstąpił na ziemię, przyjął ludzką postać i umarł na krzyżu. Zwyciężył śmierć.
  • Miłosierny samarytanin – człowiek pomocny.
  • Syn marnotrawny – żałujący za swoje grzechy, nawrócony.
 • Gatunki literackie.
  psalm, przypowieść, kazanie, modlitwa.
 • Święta kościelne.
  Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało, Zielone Świątki – to powszechnie obchodzone święta religijne, będące pamiątką wydarzeń opisanych w Biblii.