Obyczaje rycerstwa ukazane w Krzyżakach – podaj przykłady, określ jaką spełniają role?

Sienkiewicz to niezwykły twórca powieści historycznych – potrafi tak oddać klimat epoki, że od stuleci czytelnicy dają się urzec i czytając książkę przenoszą się w świat minionej epoki. Dzieje się tak miedzy innymi dzięki barwnie, dokładnie nakreślonej obyczajowości dawnych czasów. W przypadku Krzyżaków mamy do czynienia ze średniowieczem, światem rycerskim, przestrzenią polskich dworów rycerskich, królewskich i krzyżackich zamków. Czytelnik poznaje:

  • Dwór królewski w Krakowie
  • dwory książęce: w Ciechanowie i Płocku
  • Siedziby rycerskie : Bogdaniec, Zgorzelice, Spychów
  • Zamek krzyżacki w Malborku, Szczytnie

Najciekawsze obyczaje polskiego rycerstwa;

  • Danusia narzuca na głowę Zbyszka białą nałączkę, czym ratuje go od katowskiego topora – dawny zwyczaj ludowy, który pannie daje pierwszeństwo do narzeczonego przed prawem.
  • Rycerskie pojedynki – zwyczaj znany w całej Europie, najczęściej o honor damy serca rycerzy, którzy ślubowali bić się z każdym kto zaprzeczy, że jego dama jest najpiękniejsza w świecie.
  • Ślubowanie. Rycerz chętnie ślubował iż dokona jakiegoś czynu – a dopóki tak się nie stanie to na przykład nie będzie mógł się ożenić. Zbyszko ślubuje zdobycie pawich piór Danusi, w akcie zemsty za śmierć matki zabitej prze Krzyżaków.
  • Życie dworskie – rozrywki dwórek księżnej Anny, obyczaje ślubne (ślub Danusi i Zbyszka), przy tym przesądy – np. Danusia mila bukiet z suszonych kwiatów, co uważano za złą wróżbę.
  • Życie rycerskie w swoich siedzibach – na przykład polowanie na niedźwiedzia w Bogdańcu.
  • Obyczaje polityczne – ochrona posła, narady wojenne, przesłanie przed bitwą mieczy i odpowiedź króla, pieśń Bogurodzica śpiewana podczas ruszania do boju.

Zobacz:

Krzyżacy Sienkiewicza jako powieść historyczna

Jakie obyczaje rycerskie zostały przedstawione w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza?

Wymień utwory które są źródłem wiedzy o obyczajach epoki średniowiecza

Na podstawie wiersza O zachowaniu się przy stole Słoty omów i skomentuj średniowieczne obyczaje.

Krzyżacy – Henryk Sienkiewicz

Krzyżacy Sienkiewicza jako powieść historyczna

Krzyżacy Henryka Sienkiewicza – pytania i odpowiedzi

Krzyżacy Sienkiewicza na egzaminie