Tag "Krzyżacy"

Recenzja filmu Aleksandra Forda pt. Krzyżacy.

Recenzja filmu Aleksandra Forda pt. „Krzyżacy”. W roku 1960 Aleksander Ford – znany i ceniony reżyser – postanowił przyjąć wyzwanie i podjął się kierownictwa nad adaptacja filmową historycznej powieści Litwosa. Krzyżacy Henryka Sienkiewicza to piękny utwór opowiadający nie tylko o dziejach Rzeczpospolitej Polskiej na przełomie XIV i XV wieków, ale przede wszystkim o wielkiej miłości trojga głównych bohaterów: Danusi – córki Jurandowej, Zbyszka – rycerza z Bogdańca i Jagienki Zychówny – chrześniaczki zamożnego opata. Warto zobaczyć Krzyżaków,

Określ elementy świata przedstawionego w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza.

Określ elementy świata przedstawionego w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza. Zapamiętaj – do elementów świata przedstawionego należą: czas akcji, miejsce wydarzeń, bohaterowie, wydarzenia. Uwaga! Przy omawianiu powieści historycznych koniecznie dokonaj podziału wydarzeń oraz postaci na autentyczne i fikcyjne. Czas akcji Krzyżaków: Wydarzenia rozgrywają się na przełomie XIV i XV wieku. Miejsce akcji powieści: Tereny Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz tereny zajęte przez zakon krzyżacki. Wymienione miejscowości: Tyniec, Kraków, Sieradz, Płock, Szczytno, Malbork, Spychowo, Bogdaniec,

Jakie obyczaje rycerskie zostały przedstawione w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza?

Jakie obyczaje rycerskie zostały przedstawione w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza? Ślubowanie – rycerz wybierał damę swojego serca i ślubował jej wierną służbę. Dama ta niekoniecznie musiała w przyszłości zostać jego żoną, zdarzały się przypadki, że rycerz składał ślubowanie przed małżonką swego władcy albo innego ważnego rycerza. Zwyczaj składania ślubów na przełomie XIV i XV wieku nie był jeszcze bardzo powszechny. Najlepszy dowód, że Maćko z Bogdańca traktuje śluby Zbyszka jako młodzieńczy wybryk, fanaberię, której nie

Konflikt polsko-krzyżacki

Sprowadzony do Polski w 1226 r.  przez Konrada Mazowieckiego zakon krzyżacki, po sfałszowaniu bulli papieskiej, przyznającej mu (nadaną przez księcia) Ziemię Chełmińską i po podboju bądź eksterminacji pruskich plemion, stworzył na wschód od ujścia Wisły potężne państwo. Jeżeli weźmiemy też pod uwagę obszary Zakonu Kawalerów Mieczowych w Inflantach (tj. dzisiejszej Łotwie i Estonii), to nad Bałtykiem wyrosło mocarstwo o dużych ambicjach (oba zakony zawarły unię w 1237 r.). Na początku

Ekspansja niemiecka na wschodzie Europy (X-XIV w.)

Rozpad karolińskiego imperium tylko przejściowo zahamował ekspansję wschodnio-frankijską (niemiecką) na wschodzie Europy. Monarchowie dynastii saskiej (Henryk I i dwaj Ottonowie) podporządkowali sobie plemiona serbołużyckie, a także przejściowo Słowian połabskich w połowie X wieku (bitwa pod Regnicą-Rzeknicą w 955 r.). Wielkie powstanie w 983 r. wykorzystujące okres zamieszania po nagłej śmierci Ottona II, doprowadziło do zrzucenia niemieckiej zwierzchności przez mieszkających na Połabiu Słowian. Wcześniej w kręgu wpływów niemieckich znalazły się plemiona

Obyczaje rycerstwa ukazane w Krzyżakach – podaj przykłady, określ jaką spełniają role?

Obyczaje rycerstwa ukazane w Krzyżakach – podaj przykłady, określ jaką spełniają role? Sienkiewicz to niezwykły twórca powieści historycznych – potrafi tak oddać klimat epoki, że  od stuleci czytelnicy dają się urzec i czytając książkę przenoszą się w świat minionej epoki. Dzieje się tak miedzy innymi dzięki barwnie, dokładnie nakreślonej obyczajowości dawnych czasów. W przypadku Krzyżaków mamy do czynienia ze średniowieczem, światem rycerskim, przestrzenią polskich dworów rycerskich, królewskich i krzyżackich zamków.

Krzyżacy Sienkiewicza na egzaminie

Krzyżacy Treści związane z lekturą, potrzebne do egzaminu Rycerstwo – wzór rycerza i rycerskie obyczaje Bardzo przyjemny i możliwy motyw – bo autorzy testów lubią wracać do tradycji – nie tylko polskiej. Uwaga – tradycja rycerska to nie tylko polska, ale właśnie prawdziwie europejska. Wzór rycerza średniowiecznego znamy doskonale – to tytułowy bohater Pieśni o Rolandzie. Wcześniejsi to rycerze antyczni – bohaterowie Iliady: Achilles, Hektor, Odys… Późniejsi: szlachta sarmacka w

Jaki był przebieg konfliktu polsko-krzyżackiego w XIV–XVI w.?

Pojawienie się u wrót Polski (na zaproszenie Konrada Mazowieckiego) Zakonu Krzyżackiego  w 1226 roku nie wróżyło długiego i dramatycznego konfliktu. Krzyżacy przybyli jako sojusznicy, aby pomóc w walkach z uciążliwymi Prusami atakującymi Mazowsze. To, że sfałszowali odpowiednie dokumenty – papieską bullę, która miała oddawać im na własność ziemię chełmińską i ziemie pogan, których mieli nawracać – umknęło gdzieś w chaosie rozdrobnienia feudalnego. Tymczasem na północnym wschodzie wyrastało potężne, groźne i agresywne państwo. Początek konfliktu Pierwszy etap konfliktu

Jak w literaturze polskiej rozwijała się powieść historyczna?

Zasadniczą cechą powieści historycznej jest czas akcji przedstawianych wydarzeń – musi być to epoka, która jest już dla pisarza historią, zamkniętym okresem dziejów. Druga sprawa to zasada, że prawda historyczna funkcjonuje jako tło powieści, teren, na którym obserwujemy fikcyjne dzieje najczęściej wymyślonych postaci.   Jak powieść historyczna rozwijała się w Polsce? Przed romantyzmem Czasy stanisławowskie – to doba pierwszej powieści nowożytnej i pierwszych prób tworzenia powieści historycznej. Przykładem mogą być: Franciszek Salezy

Twórczość Henryka Sienkiewicza

Quo vadis Główni bohaterowie powieści rozgrywającej się w czasach pierwszych chrześcijan, to Marek Winicjusz i Ligia, Petroniusz, Pomponia Grecyna, cesarz Neron. Wątek miłosny rozgrywa się, jak to u Sienkiewicza, na tle wydarzeń historycznych – a tymi są tu prześladowania chrześcijan, wzrastanie i utrwalanie nowej wiary, jej ofiary i zwycięstwa. Chrześcijanką jest Ligia – córka wodza jednego z podbitych narodów (być może Słowianka), na chrześcijaństwo przejdzie też zakochany w niej Marek Winicjusz, w którym dokona się przemiana.