To pojęcie związane nierozerwalnie z polską kulturą szlachecką i trzeba je dobrze zrozumieć.

Sarmatyzmem nazywa się całą kulturę i wszelkie dziedziny życia ziemiańskiej szlachty polskiej:

 • ich poglądy,
 • obyczaje,
 • światopogląd,
 • poczucie jedności stanowej,
 • sposób postępowania w czasie wojny i w codziennym życiu.

Inaczej mówiąc, formacja kulturowa wytworzona przez polską szlachtę w wieku XVI, XVII, XVIII to sarmatyzm.

Szlachcice polscy uważali się za spadkobierców (potomków) starożytnego rodu Sarmatów, który miał niegdyś przybyć nad Wisłę i tu się osiedlić. Polscy Sarmaci chętnie przypisywali sobie ich dzielność, waleczność, dumę i patriotyzm, który posuwali do pogardy wobec innych narodów. Religijność – po dewocję. Kult tradycji – po wstecznictwo i konserwatyzm, zamknięcie na nowości nauki.

Cechy sarmatyzmu – to głównie:

 • złota wolność,
 • wierność tradycji,
 • religijność,
 • duma,
 • odwaga,
 • waleczność,
 • odpowiedni strój,
 • poczucie odrębności,
 • wyższości wobec innych klas,
 • za to wewnątrz – absolutna równość szlachty.

Z czasem sarmatyzm doczekał się ostrej krytyki:

 • bo wolność przerodziła się w anarchię,
 • tradycja we wstecznictwo,
 • religijność w dewocję,
 • duma w pychę,
 • odwaga w lenistwo,
 • równość – w torpedowanie polityki kraju.

O Sarmatach dobrze pisali:

 • Adam Mickiewicz (Pan Tadeusz – mit szlachty patriotycznej i prawej),
 • Aleksander Fredro (kultywuje narodowość polską),
 • Henryk Sienkiewicz (tworzy wzory rycerskie w Trylogii),
 • Eliza Orzeszkowa (wizja idealnego zaścianka w Nad Niemnem).

Dobrze – to znaczy z nutą sentymentu dla dawnej Polski i z odrobiną idealizacji.

O Sarmatach krytycznie pisali

 • siedemnastowieczni poeci barokowi, tacy jak Wacław Potocki.
 • Wytykają Sarmatom wady twórcy oświeceniowi: Julian Ursyn Niemcewicz (Powrót posła), Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz.
 • W zwierciadle parodii przedstawia mit polskiego dworku Witold Gombrowicz w słynnej Ferdydurke.

Zapamiętaj!
Znakomity portret Sarmaty i mentalności polskiego szlachcica stworzył Chryzostom Pasek w swoich Pamiętnikach, które są doskonałym dokumentem sarmatyzmu.

Zobacz:

Gdzie szukać wizerunku szlachty w literaturze po epoce baroku?

Szlachta – kultura, historia, tradycja

Szlachta i sarmatyzm

Oblicza sarmatyzmu

Szlachta i sarmatyzm

Obraz siedemnastowiecznej Polski

TEST z wiedzy o baroku z komentarzem