Najwybitniejsi twórcy literatury romantycznej w Europie

  • George Byron (1788-1824) – jego słynne powieści poetyckie to: Giaur, Korsarz. Bohaterowie George’a Byrona wyrażali bunt przeciw światu, byli odważni, miłujący wolność, pogrążając się w nienawiści, doprowadzali się do samounicestwienia. Wzorzec bajroniczny wywarł bardzo silny wpływ na literaturę polską.
  • Wiktor Hugo (1802-1885) – zwany czasem „największym romantykiem francuskim”. Pisał dramaty, poezje, a przede wszystkim powieści: Nędznicy, Katedra Marii Panny w Paryżu.
  • Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) należy do niemieckich klasyków, ale… pisarz klasyczny żyjący w wieku XVIII, wykształcony, wręcz uczony – został ojcem romantyzmu. Nic dziwnego – jest przecież twórcą Fausta. Pisał też romantyczne ballady np. Król Olch. Jego Cierpienia młodego Wertera stały się biblią młodych romantyków.
  • Fryderyk Schiller (1759-1805) – jego dramat Zbójcy (tragedia) zachwycił polskich romantyków. Inne znane dramaty to Wilhelm Tell i Maria Stuart. Adam Mickiewicz tłumaczył ballady Schillera (Rękawiczka), a Odę do młodości wzorował na jego Hymnie do radości.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Czym jest romantyzm?

Romantyzm – charakterystyka

Charakterystyka polskiego romantyzmu

Test wiedzy o romantyzmie z komentarzem cz. 1

Test wiedzy o romantyzmie z komentarzem cz. 2