Czym jest romantyzm?

Romantyzm to prąd umysłowy i literacki dominujący w Europie od lat 90. XVIII w. do lat 40. XIX wieku, w niektórych krajach nieco dłużej.

  • Najczęściej nazwy romantyzm używamy dla określenia okresu w historii literatury, którego granice w zależności od kraju wyznaczają inne daty i fakty.
    • W przypadku literatury polskiej za rozpoczęcie romantyzmu przyjmuje się najczęściej 1822 r. – pierwsze wydanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza, a za koniec epoki rok 1864 – upadek powstania styczniowego.
    • Znacznie wcześniej ujrzał światło dzienne utwór, który za manifest romantyzmu uważają Anglicy. Były to wydane w 1798 roku Ballady liryczne Williama Wordswortha i Samuela Taylora Coleridge’a, ale lata 30. XIX w. to już w literaturze angielskiej okres wiktoriański.
  • O specyfice narodowej romantyzmu w różnych krajach zadecydowała sytuacja polityczna i społeczna, a także doświadczenie historyczne różnych narodów. Jedność europejskiego romantyzmu wynikała z przemian spowodowanych przez wielkie wydarzenia dziejowe – rewolucję francuską, wojny napoleońskie, z podobnej reakcji psychicznej na sytuację historyczną i cywilizacyjną oraz z kryzysu światopoglądu racjonalistycznego i rozwoju filozofii idealistycznej.
  • Romantyzm nie był jedynie prądem literackim, objął także inne dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę, a także obyczaje i modę.
  • W Polsce był nie tylko epoką kulturową, ale sposobem istnienia narodu pozbawionego suwerenności. Był postawą, etosem, którego ślady odnajdziemy i w twórczości artystów następnych epok, i w mentalności Polaków.
  • Nie należy zapominać, że romantyzm, pomimo fali buntu przeciw klasycznej tradycji, stanowił pomost między oświeceniem a następującym zaraz po nim okresem gwałtownego rozwoju prozy realistycznej. Przecież to Johann Wolfgang Goethe, przedstawiciel niemieckiego klasycyzmu, stworzył romantycznego Wertera, a francuscy romantycy Wiktor Hugo i Stendhal szybko stali się realistami.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Romantyzm – życiorys kultury

Romantyzm polski

ROMANTYZM – TABELA

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c134-romantyzm/wyjasnij-pochodzenie-nazwy-romantyzm

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c269-powtorka-z-polskiego/c275-romantyzm/jaka-jest-romantyczna-wizja-swiata-i-czym-rozni-sie-od-wizji-oswieceniowej-2

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c134-romantyzm/przedstaw-glowne-zalozenia-filozofii-romantycznej

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c214-lekcje-z-epok-literackich/c221-romantyzm/romantyzm-charakterystyka-epoki-2

Kartkówka z romantyzmu

Romantyzm – praca domowa