Epos, nazywany też epopeją albo poematem heroicznym, był aż do czasów powstania powieści głównym gatunkiem epickim.

  • Najstarszymi eposami są dzieła literatury starożytnego Wschodu, jak babiloński Gilgamesz z III tysiaclecia p.n.e.
  • Najbardziej znanymi eposami są natomiast utwory powstałe w starożytnej Grecji – napisane przez Homera w VIII wieku p.n.e. Iliada i Odyseja, a także rzyms­ka Eneida.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Opisz cechy eposu homeryckiego na podstawie Iliady

Przedstaw konstrukcję eposu na przykładzie Iliady

Oprócz Iliady – jakie wielkie eposy stworzyły kultury starożytne?

Iliada na egzaminie

Nawiązania do eposu homeryckiego w późniejszych epokach