Mit i archetyp. Omów relacje, jakie zachodzą między tymi pojęciami. Wskaż archetypiczność kilku mitów.

Mit

jest to przekazywana ustnie opowieść o bogach, początkach świata, bohaterach i mechanizmach rządzących światem.

Mity są źródłem wiedzy o świecie i jego tajemnicach, wyjaśniają,

 • skąd wzięli się bogowie i jak powstał człowiek,
 • dlaczego zmieniają się pory roku,
 • dlaczego obchodzimy dane święta i dlaczego towarzyszą im akurat takie obrzędy,
 • dlaczego danemu bogu bliskie jest akurat jakieś zwierzę.

 

Archetyp

Pojęcie archetypu zawdzięczamy Carlowi Gustavowi Jungowi.

Archetypy to pradawne wzorce osób (ról) lub zachowań obecne w świadomości zbiorowej.

 • Można mówić o mitycznych archetypach miłości, zdrady, nienawiści, wierności.
 • Heraklesa można uznać za archetyp mężczyzny i wojownika,
 • Zeusa – za archetyp ojca i władcy,
 • Herę – za archetyp żony i matki,
 • Niobe – archetyp matki.
 • Helena, bohaterka mitu trojańskiego to archetyp kobiety – czy może nawet kobiecości (łączą się z tym takie cechy, jak wielka uroda, porażający wdzięk, pewna bierność, bycie postrzeganą jako prawdziwa zdobycz i cenne „trofeum”).
 • Prometeusz to z kolei uosobienie poświęcenia, archetyp bezinteresownego męczennika za sprawę, przedkładającego szczęście innych nad własne dobro, dobroczyńcy i bohatera.
 • Penelopa na „archetypicznej” zasadzie kojarzy się z małżeńską wiernością, Hera zaś z – zazdrością; jej reakcja na zdrady męża, nienawiść do rywalek i nękanie ich na różne sposoby to reakcja modelowa, czyli archetypiczna.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Mit

Archetyp

Co to jest mit i jakie ma znaczenie?

Co to jest archetyp?

Funkcje i podział mitów – przykłady

Jak rozumiesz określenie: Bogowie jak ludzie – ludzie jak bogowie?

Wymień słynne mity greckie, które poznałeś, i krótko je scharakteryzuj

Mitologia antyku

MITOLOGIA

Mitologia – TEST 4

Mitologia – źródło kultury

Mitologia – TEST 3