Periodyzacja to podział na okresy i podokresy. Epoka starożytna to wielki przedział czasu – ponad dziesięć wieków różnej kultury, dziejów historii i obyczajów. Należy pamiętać, że w obszarze najbliższym nam geograficznie epokę tę zbudowały dwie cywilizacje:

 • najpierw świat starożytnej Grecji,
 • potem zaś Imperium Rzymskie.

Dlatego mówimy o literaturze greckiej i rzymskiej jako o antyku.

Uwaga! Obok antyku drugim, równoległym i równie ważnym źródłem naszej kultury (nie epoką!) jest Biblia.

Początki literatury greckiej wiążemy z imieniem i twórczością Homera. Dzielimy ją na okresy z reguły nazywane wg gatunku, który w danym czasie panował. I tak:

 • VIII w. p.n.e. – to wiek epiki
 • VII – VI w. p.n.e. – to epoka liryki
 • V w. p.n.e. – to wiek dramatu
 • IV w. p.n.e. – wiek filozofów: Platona, Arystotelesa
 • III/II w. p.n.e. – początek poezji
 • II w. p.n.e. – epoka epigramatu

Starożytny Rzym przejął dziedzictwo kulturowe Grecji w dziedzinie wierzeń, mitów a także literatury. Miał jednak i własnych wielkich twórców tej miary, co Horacy czy Wergiliusz. Można dokonać następującego podziału tej literatury:

 • I w. p.n.e. – epoka Wergiliusza i Horacego
 • I w. n.e. – tworzą Owidiusz, Seneka, Tacyt
 • II w. n.e. – pisma filozoficzne Marka Aureliusza
 • III-V w. n.e. – rozwój i ekspansja kultury chrześcijańskiej

Zapamiętaj inny podział kultury greckiej

Być może, spotkacie się z pytaniem o następujące terminy:

 • okres archaiczny – wiek VIII – VI p.n.e.
 • okres klasyczny – wiek V-IV p.n.e. epoka helleńska
 • okres hellenistyczny – wiek IV/III – I p.n.e. epoka hellenistyczna
 • okres rzymski – wiek I-II n.e.
 • okres chrześcijański – wiek III-V n.e. literatura starogalicka

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

ANTYK – TABELA

ANTYK – Test 1

 

Antyk – życiorys kultury

Antyk i Biblia – TEST 2

Kartkówka z antyku

Pojęcia związane z antykiem