Jan Twardowski

Wiersz dla dzieci o mędrcach

przybyli mędrcy
plackiem padli
złożyli dary
odjechali

wół miał pretensje:
powinni zaraz wziąć Jezusa
ukryć
ratować Go przed wrogiem
przed panem diabłem i Herodem

Kasprze Melchiorze Baltazarze
wół dyskutował tupał szurał

puknij się w głowę rzekł osiołek
bo przecież Matka Boska czuwa

 

Jakie postacie z tradycyjnej szopki znajdujesz w wierszu?

Jezus, Matka Boska, Kasper, Melchior i Baltazar (Trzej Królowie), wół, osiołek.

Do jakiej sceny biblijnej nawiązuje wiersz?

Do pokłonu Trzech Króli.

O co zostaje uzupełniona z inwencji poety ta scena biblijna?

O pretensje wołu do Trzech Króli o nieochranianie Jezusa.

Co dziwi w zachowaniu zwierząt? Do jakiej tradycji jest to nawiązanie?

Zwierzęta mówią ludzkim głosem. Jest to nawiązanie do polskiej tradycji wigilijnej, która każe w Wigilię dzielić się ze zwierzętami opłatkiem, bo w tym dniu podobno mówią one – wedle wierzeń – ludzkim głosem.

Na czym polega różnica postaw między osłem a wołem?

Wół domaga się ochrony Jezusa, pomocy Jezusowi. Osioł ufa, że wszystko przebiegnie dobrze, nic się nie stanie, bo Matka Boska czuwa.

Jak określiłbyś postawę charakterystyczną dla wołu?

To postawa buntu.

A jak postawę typową dla osła?

To postawa ufności.

Jaki wniosek płynie z wiersza?

Należy ufać. Opieka Matki Boskiej (a może też miłość macierzyńska – Marii do małego Jezuska) jest wystarczającym gwarantem, że nie stanie się nic złego.

Jaka jest wymowa tytułu?

 • Wiersz dla dzieci o mędrcach sugeruje paradoksalnie, że prawdy mędrców można sprowadzić do dziecięcego języka.
 • Najwyższą mądrość można opowiedzieć nawet dzieciom.
 • A tą mądrością jest… postawa ufności, która jest ważniejsza od wyliczeń i kalkulacji (postawa wołu) czy mądrości mędrców. Wygrywa ona z najważniejszymi przeciwnościami.

Jakie wyrażenia i zwroty z języka potocznego znajdujesz w wierszu?

Plackiem padli
Wół szurał
Puknij się w głowę

 

O co może zapytać Cię nauczyciel?

 • O wskazanie zdrobnienia
  Osiołek
 • O wskazanie onomatopei (wyrazu dźwiękonaśladowczego)
  – Tupał
  – Szurał
 • O wskazanie apostrofy (bezpośredniego zwrotu do osoby lub zjawiska)
  – Kasprze,
  – Melchiorze,
  – Baltazarze

 

Praca domowa

Co wiesz o autorze tego wiersza? Jakie tendencje typowe dla jego poezji zauważasz w utworze?

To ksiądz Jan Twardowski, nieżyjący już warszawski kapłan, kaznodzieja, poeta.
W tym utworze odnajdujemy jego przekonanie, że o najważniejszych prawdach wiary nie trzeba mówić skomplikowanym językiem teologii. Wystarczy mówić tak jak do dzieci o sprawach najprostszych – miłości matki do dzieci, zaufaniu, opiece.

 

Jakie wypracowanie może zadać Ci nauczyciel?

Gdyby zwierzęta mówiły ludzkim głosem…Pomysł na takie wypracowanie

Wersja pierwsza
Ktoś wpatruje się w szopkę, która znajduje się pod choinką. Nagle słyszy, że wół i osiołek zaczynają mówić.
Mówią na przykład:

 • o tym, co słyszały w domu, w którym stoi szopka, podczas kolacji wigilijnej przeciwstawiają się kłótniom domowników i narzekaniu dzieci na zbyt tanie prezenty,
 • o tym, co słyszały w telewizyjnych wiadomościach: dlaczego w świecie tyle wojen, cierpienia, zła.

Wersja druga
W Wigilię pies i kot, karmieni przez jednego z domowników przemawiają ludzkim głosem. Mówią na przykład:

 • o złym traktowaniu przez domowników (ktoś nie dał im jedzenia, ktoś nie opróżnił kuwety, ktoś nie wyprowadził psa na spacer, ktoś uderzył psa lub kota),
 • o problemach dużych kotów (tygrysów, lwów) – męczonych w cyrku i ginących w męczarniach w czasie polowań oraz cierpiących z powodu przeznaczania ich sierści na futra, czapki, kołnierze.

Zobacz:

Jan Twardowski na maturze

Twórczość księdza Jana Twardowskiego

Jan Twardowski – matura

Jak ukazana została relacja: dzieci – Bóg w wierszu ks. Jana Twardowskiego? Jaka powinna być prawdziwa wiara? – interpretacja wiersza O maluchach.

Jan Twardowski

Jak ukazana została relacja: dzieci – Bóg w wierszu ks. Jana Twardowskiego? Jaka powinna być prawdziwa wiara? – interpretacja wiersza O maluchach.

Przeczytaj fragment wiersza Jana Twardowskiego Sprawiedliwość. Czy odnajdziesz w nim elementy franciszkanizmu?

Scharakteryzuj poezję księdza Jana Twardowskiego

Analiza i interpretacja wiersza Jana Twardowskiego Nie rozdzielaj