12.

Opisz formy fleksyjne występujące w zdaniu: Widziano przechodniów biegnących w różne strony.


Z sześciu powyższych wyrazów odmianie nie podlega jedynie przyimek w.

  • widziano – czasownik w formie bezosobowej;
  • przechodniów – rzeczownik rodzaju męskoosobowego, biernik liczby mnogiej (widziano kogo? co?);
  • biegnących – czasownik w formie imiesłowu przymiotnikowego czynnego, biernik liczby mnogiej rodzaju męskoosob. (widziano kogo? co?);
  • różne – przymiotnik rodzaju niemęskoosobowego, biernik liczby mnogiej (biegnących w kogo? w co?);
  • strony – rzeczownik rodzaju niemęskoosobowego, biernik liczby mnogiej (biegnących w kogo? w co?)

Uwaga!
Przy określaniu przypadka fleksyjnego należy zawsze posługiwać się dwoma pytaniami (kogo? co? albo o kim? o czym?). Dzięki temu nawykowi nie pomylimy biernika z dopełniaczem – pierwsze pytania te przypadki mają identyczne.

Facebook  aleklasa   2

Zobacz:

Fleksja

Fleksja TEST