10. Podaj przykłady wyrazów o czytelnej, przejrzystej budowie słowotwórczej.

Budowa słowotwórcza jest czytelna wtedy, gdy znaczenie strukturalne wyrazu (wynikające z budowy) będzie odpowiadać znaczeniu słownikowemu.

  • Przymiotnik utworzony za pomocą przedrostka nie- pochodzi od przymiotnika bez przeczenia: nie-mądry, nie-śmiały, nie-ekologiczny itp.
  • Przejrzyste wydają się również zdrobnienia: kot-ek, lis-ek, świn-ka, pól-ko itd.
  • Formant -arnia tworzy nazwy miejsc: suszarnia, palarnia, kwiaciarnia, rupieciarnia.

Natomiast wyraz szarak nie odznacza się przejrzystą budową ­z jego formy możemy wywnioskować, że oznacza «coś szarego».