Antygona musi wybrać między dwoma racjami, z których obie są równie ważne i sprzeczne ze sobą.

  • Jako kochająca siostra, wierna prawu boskiemu czuje się zobowiązana do pochowania i uczczenia zwłok brata Polinejkesa. Jeśli tego nie uczyni, nie tylko ciało zmarłego zostanie pohańbione, lecz – według wierzeń religijnych Greków – dusza Polinejka nie zazna spokoju.
  • Z kolei, z drugiej strony Antygona wejdzie w konflikt z prawem państwowym, gdyż Kreon zabronił pod karą śmierci pochować Polinejkesa, uznając go za zdrajcę.

Wybierając pomiędzy posłuszeństwem prawu boskiemu a rozkazowi królewskiemu, Antygona wybierze, zgodnie ze swoim sumieniem, prawo boskie i wypełni obowiązki siostry kochającej zmarłego brata. Poniesie za to śmierć.

Zauważ,
że bohaterowie Antygony doskonale spełniają tu warunek tragiczności – żadna z przedstawionych postaci nie jest jednoznacznie dobra czy zła. Trudno przyznać słuszność którejś ze stron, bo i Kreon, i Antygona mają swoje racje: Kreon – publiczną, Antygona – rodzinną, prywatną. Konfliktu tragicznego nie da się rozwiązać.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Sofokles – Antygona

Z jakiego mitu wywodzi się Antygona Sofoklesa? Na czym polega tragizm Antygony i Kreona?

Kto ma rację – Antygona czy Kreon?

Antygona – charakterystyka

Antygona – bohaterka tragedii Sofoklesa

Antygona jako przykład tragedii klasycznej