Komedia obyczajowa jest tą odmianą komedii, która za przedmiot ośmieszającego przedstawienia wybiera obyczajowość określonego środowiska społecznego – np. szlachty lub mieszczaństwa.

W czasach współczesnych, chcąc napisać komedię obyczajową, można uczynić tematem swojego dzieła przywary, przyzwyczajenia, przesądy i sposób bycia – na przykład środowiska uczniów. Żeby było sprawiedliwie – mogą to być oczywiście obyczaje nauczycieli, ludzi ze wsi lub z małego miasteczka, ale również środowiska wielkomiejskie itd.

Świętoszek Moliera jest komedią obyczajową – piętnuje obyczaje i postawy mieszczaństwa, panującą w ówczesnej Francji obłudę i zaślepienie. Nie jest to jedyna komedia obyczajowa tego autora: często uderza w mieszczan (np. Mieszczanin szlachcicem), atakuje też stosunki panujące na dworze, krytykuje – co przysparza mu najwięcej kłopotów – duchowieństwo.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Świętoszek Moliera – określ wymowę utworu oraz rodzaje komizmu

Molier Świętoszek

Czy Moliera możemy nazwać twórcą komedii nowożytnej?

Świętoszek Moliera – określ wymowę utworu oraz rodzaje komizmu

Molier – mistrz komedii. Jakie rodzaje komizmu dostrzegasz w Świętoszku lub innej komedii Moliera?

Dokonania Moliera w dziedzinie teatru i komedii nowożytnej

Molier – mistrz komedii. Jakie rodzaje komizmu dostrzegasz w Świętoszku lub innej komedii Moliera?

Molier – jak pisać o…