Jego rola w literaturze

 • Jego dzieła budziły sporo kontrowersji – np. w 1664 r., kiedy wystawił Świętoszka, został zaatakowany przez duchowieństwo.
 • Molier stworzył przenikliwe charakterystyki typów ludzkich oraz ich przywar:
  • skąpstwa (Skąpiec),
  • głupoty, dewocji, naiwności (Świętoszek), mizantropii (Mizantrop),
  • snobizmu (Mieszczanin szlachcicem).
 • Z drugiej strony takie typy ludzkie, jak skąpiec, naiwniak, oszust, dewot, to typy uniwersalne. Spotykamy takich ludzi aż po dziś dzień. Oczywiście, musimy pamiętać, że Molier wyjaskrawiał cechy charakteru swoich bohaterów, eksponując najczęściej jedną, dominującą, która kształtowała całe życie danej postaci i sposób odbierania jej przez innych bohaterów jego sztuk.
 • Bardzo często w jego sztukach pojawia się postać sprytnego służącego lub sprytnej służącej, którzy zawsze postawią na swoim. Właściwie wodzą swoich panów za nos i inteligencją czy zdrowym rozsądkiem przewyższają ich o niebo. Sprytni służący pojawiają się i w Świętoszku, i w Szelmostwach Skapena, i w Mieszczaninie
 • Uniwersalizm komedii Moliera jest przyczyną, dla której są one grywane do dziś.

Molier

Możesz o nim pisać:

 • Molier stworzył typ komedii klasycystycznej; komedii charakterów wyposażonej w głęboką prawdę psychologiczną i obyczajową. Wiele z jego sztuk ma charakter mistrzowskiego studium postaci, wpisanego w klimat i scenerię XVII w. Te postacie to typy uniwersalne.
 • Akcję swoich sztuk Molier umieszczał najczęściej w środowisku mieszczańskim.
 • Wiele komedii w istocie nie jest wcale tak bardzo śmiesznych – pokazują ludzką podłość, fałsz i obłudę.
 • Komedie Moliera śmieszą aż do dziś. Okazuje się, że śmiejemy się niby z konkretnych bohaterów, ale tak naprawdę z samych siebie. Autor realizował hasło popularne i w Polsce: „bawić ucząc”. Dzięki jego sztukom możemy zdać sobie sprawę, że często padamy ofiarą własnych urojeń i własnej naiwności. Dlatego możemy mówić o niezmienności natury ludzkiej.

 

Najważniejsze utwory

1662 – Szkoła żon
1664 – Świętoszek
1665 – Don Juan
1666 – Mizantrop
1669 – Skąpiec
1673 – Chory z urojenia

Zobacz:

Molier – jak pisać o…

Dlaczego dramaty Moliera nazywane są komediami charakterów?

„Najstraszliwszy cios zadaje się ułomnościom, wystawiając je na szyderstwo świata.” Słowa Moliera uczyń mottem swoich przemyśleń na temat ludzkich wad.

30. Molier – mistrz komedii. Jakie rodzaje komizmu dostrzegasz w Świętoszku lub innej komedii Moliera?

Dokonania Moliera w dziedzinie teatru i komedii nowożytnej

Molier – jego rola w literaturze

Dokonania Moliera w dziedzinie teatru i komedii nowożytnej

Czy Moliera możemy nazwać twórcą komedii nowożytnej?