Molier – mistrz komedii. Jakie rodzaje komizmu dostrzegasz w Świętoszku lub innej komedii Moliera?

Zacznij:

Świętoszek to jedna z najbardziej znanych komedii Moliera – obok Skąpca, Mieszczanina szlachcicem i Don Juana. Jak często bywa w przypadku tego komediopisarza, sam tytuł wskazuje na piętnowaną przez niego wadę. Komedia nie traci swej uniwersalnej wymowy, a i humor nie wydaje się anachroniczny.

Rozwiń:
Wymień rodzaje komizmu: to komizm słowny, komizm sytuacji i komizm charakterów oraz omów krótko ich cechy, wskaż przykłady.

  • Komizm słowny jest widoczny w wielu wypowiedziach rezolutnej Doryny ze Świętoszka, służącej, która jako jedyna zachowuje zdrowy rozsądek i umie trzeźwo ocenić sytuację.
  • Komizm sytuacji to zaskakujące momenty sztuki, często kluczowe dla rozwoju akcji, w których zostaje obnażona fałszywość i niemające nic wspólnego z dekalogiem intencje.
  • Komizm charakterów – śmiech budzą spotęgowane cechy, np. asceza i świętość Tartuffe’a, naiwność Orgona, dewocja jego starej matki.

Zakończ:
Molier stworzył galerię typów ludzkich, charakterystycznych, ostro zarysowanych postaci, takich jak skąpiec, uwodziciel, świętoszek, hipochondryk czy pretensjonalny nuworysz. Postacie te są celowo przerysowane.

 

Ważne pojęcia:

  • Komedia obyczajowa – ten rodzaj komedii, która za przedmiot kpiny wybiera obyczaje danego środowiska (np. szlachty, mieszczan) lub ogólniej – wady obywateli danego kraju czy pewne postawy ludzkie.
  • Komedia charakterów – komedia o prostej fabule odgrywającej w utworze drugorzędną rolę. Taka komedia eksponuje główną postać – często tytułową.

 

Zobacz:

Świętoszek Moliera – określ wymowę utworu oraz rodzaje komizmu

Dlaczego dramaty Moliera nazywane są komediami charakterów?

Dokonania Moliera w dziedzinie teatru i komedii nowożytnej

Molier – jak pisać o…

Molier – jego rola w literaturze

Świętoszek Moliera – określ wymowę utworu oraz rodzaje komizmu

Świętoszek do prac pisemnych

Tartuffe – bohater Świętoszka Moliera

Tartuffe, bohater Świętoszka Moliera – charakterystyka