Ukaż elementy struktury mitycznej w Chłopach Władysława Reymonta.

Zacznij:
Władysław Reymont podczas pracy nad Chłopami dokonał naukowego wręcz odkrycia, jakiego mogło mu zazdrościć wielu etnografów. Doszedł mianowicie do wniosku, że życie i światopogląd współczesnego mu chłopa jest bardzo bliski przedstawicielom kultur prymitywnych, regulowanych świadomością mitologiczną.

Rozwiń:

  • Życie mieszkańców Lipiec regulowane jest przez czas cykliczny – pory roku i odpowiadające im zdarzenia. To zresztą odzwierciedla się w samej czterotomowej strukturze powieści.
  • Losy jednostek we wsi są zupełnie podrzędne wobec porządku społeczności – jej tradycje i prawa są o wiele ważniejsze od indywidualnych pragnień i poglądów.
  • Społeczność wiejska ma uporządkowaną, uświęconą odwieczną tradycją, strukturę. Każdy ma swoje miejsce – i nikomu nie wolno go opuścić. W przeciwnym razie można skończyć na wózku z gnojem…
  • Gigantyczną rolę w życiu Boryny i jego sąsiadów odgrywa natura – są oni z nią harmonijnie zespoleni i całkowicie podporządkowani jej rytmowi.

Zakończ:
To właśnie – a nie perypetie bohaterów czy naturalistyczne opisy – stanowi o wielkości dzieła Reymonta. Udało mu się dokonać niemal naukowego opisu wiejskiej kultury i świadomości we wszystkich jej aspektach.

 

Ważne pojęcia:

  • Świadomość mitologiczna: pojęcie określa światopogląd przedstawiciela kultury prymitywnej, który swą wiedzę o świecie czerpie z mitów i legend, oraz przekazu starszych pokoleń, a nie informacji szkolnych czy naukowych.
  • Czas cykliczny: cecha kultur prymitywnych, w których upływ kolejnych lat niemal się nie liczy. Czas odmierzany jest w skali jednego roku, podzielony na jego pory, odpowiadające im prace i święta. To zaś, który to jest rok i od czego go liczyć, jest kompletnie nieistotne.

Zobacz:

Chłopi – Władysław Reymont

Zaprezentuj zawartość treściową powieści Reymonta pt. Chłopi

Dlaczego powieść Reymonta Chłopi możemy nazwać epopeją?

Chłopi Reymonta – powieść mitologizująca. Podaj przykłady.

Chłopi Reymonta – powieść naturalistyczna. Podaj przykłady.

Chłopi Reymonta na maturze

Chłopi w pytaniach i odpowiedziach