• Powieść modernistyczna – „modyfikuje” powieść realistyczną. Subiektywizm i liryka narracji, brak spójności wątków, dygresje, otwarta kompozycja. Tak nie pisali realiści – ale tak pisał Żeromski.
  • Powieść psychologiczna – zaistniała w tej epoce, a pierwszą napisał Antoni Sygietyński – Na skałach Calvados.
  • Dramat symboliczny – stał się bardzo ważny w polskiej dramaturgii, głównie za sprawą Stanisława Wyspiańskiego. Oczywiście, na scenach teatrów wciąż wystawiano dramaty realistyczne, i to w dużych ilościach, ale żaden nie przeszedł do historii tak jak Wesele.
  • Dramat ekspresjonistyczny – jako zupełne nowatorstwo też zaistniał w epoce młodopolskiej – za sprawą Tadeusza Micińskiego. Przykład – W mrokach złotego pałacu, czyli Bazylissa Teofanu. W poezji praktykuje się sonet, hymny, balladę – jednakże jest to zupełnie nowe wypełnienie treścią klasycznych form.

Zobacz:

Kierunki artystyczne i metody twórcze modernizmu

Gatunki literackie

Jakie tematy, fascynowały twórców końca wieku?

Jakie nowe kierunki artystyczne w sztuce przyniosła epoka modernizmu?

Nurty artystyczne epoki modernizmu

Modernizm – życiorys kultury

Tematy polskiego modernizmu