Istota gatunku, jakim jest poemat heroikomiczny, wynika z samej nazwy, jest to poemat „hero – i – komiczny”, czyli takie literackie małżeństwo poematu heroicznego (eposu) i komicznego (o błahej tematyce). Cały sens tego typu utworu opiera się na sprzeczności między patetycznym, wzniosłym stylem narracji, charakterystycznym dla eposu opiewającego wzniosłe czyny, a błahą, komiczną treścią. Inaczej mówiąc, są to „wielkim głosem opisane sprawy komiczne”.

Ignacy Krasicki napisał trzy poematy heroikomiczne:

  • Myszeida (wojna kotów z myszami: bohaterski Filuś, wielki wódz Myszogryz i Dusimyszek występują przeciw walecznym Gryzomirowi i Gryzosławowi),
  • Monachomachia – wojna mnichów,
  • Antymonachomachia – pozorne odwołanie Monachomachii.

 

Zobacz:

Poematy heroikomiczne Ignacego Krasickiego

Czym charakteryzuje się kompozycja poematu heroikomicznego? Podaj przykłady tego gatunku.

Myszeida, Monachomachia i Antymonachomachia Ignacego Krasickiego

Udowodnij, że Monachomachia Ignacego Krasickiego jest poematem heroikomicznym.

Czego dotyczy poemat heroikomiczny Myszeida?

Dlaczego Ignacy Krasicki, sam piastujący wysoki urząd kościelny, krytykował zakonników?