Istota gatunku, jakim jest poemat heroikomiczny, wynika z samej nazwy, jest to poemat „hero – i – komiczny”, czyli takie literackie małżeństwo poematu heroicznego (eposu) i komicznego (o błahej tematyce). Cały sens tego typu utworu opiera się na sprzeczności między patetycznym, wzniosłym stylem narracji, charakterystycznym dla eposu opiewającego wzniosłe czyny, a błahą, komiczną treścią. Inaczej mówiąc, są to „wielkim głosem opisane sprawy komiczne”.

Ignacy Krasicki napisał trzy poematy heroikomiczne:

  • Myszeida (wojna kotów z myszami: bohaterski Filuś, wielki wódz Myszogryz i Dusimyszek występują przeciw walecznym Gryzomirowi i Gryzosławowi),
  • Monachomachia – wojna mnichów,
  • Antymonachomachia – pozorne odwołanie Monachomachii.

 

Zobacz:

Poematy heroikomiczne Ignacego Krasickiego

Czym charakteryzuje się kompozycja poematu heroikomicznego? Podaj przykłady tego gatunku.

Udowodnij, że Monachomachia Ignacego Krasickiego jest poematem heroikomicznym.

Czego dotyczy poemat heroikomiczny Myszeida?

Dlaczego Ignacy Krasicki, sam piastujący wysoki urząd kościelny, krytykował zakonników?