Związane to było z reformą szkolnictwa i powstawaniem Komisji Edukacji Narodowej. Krasicki to gorący zwolennik reformy oświaty, a przecież ówczesne szkolnictwo związane było z zakonami. Jezuici i pijarzy właśnie reformowali swoje szkoły, istniało już Collegium Nobilium Konarskiego, lecz większość klasztorów pozostawała w starym, sarmackim stanie ducha. A tu przecież trafiała młodzież szlachecka. Stąd też krytykowane ideały oświeceniowe – i dlatego książę biskup wystąpił przeciw zakonom żebraczym. Oczywiście – Monachomachia wywołała burzę, i Krasicki postanowił napisać palinodię – Antymonachomachię. Niby odwołał stawiane wcześniej zarzuty, ale w rzeczywistości je ponowił.

Uwaga!
Palinodia to pozorne odwołanie swoich zarzutów. Krasicki napisał satyrę pt. Palinodia, w której rzekomo odwołuje to, co już w innych satyrach napisał. Znów sporo jest ironii w tych nibyprzeprosinach i panoramie świetnego świata nie potrzebującego krytyki.

Zobacz:

Udowodnij, że Monachomachia Ignacego Krasickiego jest poematem heroikomicznym.

 

Palinodia, Ignacy Krasicki

PALINODIA

Twórczość Ignacego Krasickiego

Ignacy Krasicki – praca domowa

Czym charakteryzuje się kompozycja poematu heroikomicznego? Podaj przykłady tego gatunku.