Zacząć należy od rozprawy przypisywanej Stanisławowi Leszczyńskiemu, pt. Głos wolny, wolność ubezpieczający. Utwór był rozprawą nawołującą do reform społecznych i politycznych (np. zamiany pańszczyzny na czynsz).

Działania następne to:

 • publicystyka Stanisława Konarskiego i jego Collegium Nobilium,
 • założenie Szkoły Rycerskiej,
 • rozwój prasy (Monitor, Gazeta Narodowa i Obca),
 • działalność Kuźnicy Kołłątajowskiej,
 • obiady czwartkowe,
 • powstanie Teatru Narodowego,
 • powstanie Komisji Edukacji Narodowej i Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych
 • piśmiennictwo Stanisława Staszica: Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego i Przestrogi dla Polski
 • piśmiennictwo Hugo Kołłątaja: Do Stanisława Małachowskiego referendarza koronnego, o przyszłym sejmie Anonima listów kilka i Do Prześwietnej Deputacji
 • Franciszka Salezego Jezierskiego Katechizm o tajemnicach rządu polskiego
 • działalność twórców, którzy tworzyli literaturę zaangażowaną w sprawy kraju, jak np. całokształt twórczości Ignacego Krasickiego, piętnujący wady społeczeństwa polskiego czy Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza – komedia polityczna doby Sejmu Czteroletniego.

Zobacz:

Zaprezentuj instytucje życia publicznego W Polsce w okresie oświecenia.

Publicystyka oświecenia w trosce o losy ojczyzny

Wymień „reduty oświecenia” – najważniejsze instytucje kulturalne, stowarzyszenia i szkoły.

Publicystyka epoki oświecenia

Oświecenie – Test 1

Wymień „reduty oświecenia” – najważniejsze instytucje kulturalne, stowarzyszenia i szkoły.

Zaprezentuj instytucje życia publicznego W Polsce w okresie oświecenia.