Wszyscy filozofowie epoki rozumu wywodzą się w pewnym stopniu od Kartezjusza. Dlatego mówiąc o filozofii oświecenia, nie można zapomnieć o ojcu racjonalizmu, mimo że Kartezjusz jest o wiele starszy od swoich oświeceniowych kontynuatorów.

 • Na tle osiemnastowiecznej filozofii odznacza się jako oddzielna, wyraźna indywidualność i osobowość Francuz – Wolter.
 • Ciekawą koncepcję prezentuje także angielski myśliciel John Locke. Jest twórcą słynnego hasła „tabula rasa”, co znaczy „czysta tablica”. Chodzi o to, że w myśl tej koncepcji człowiek rodzi się jako „czysta tablica”, i że dopiero w trakcie rozwoju, podczas życia tablica człowiecza zapisuje się cechami osobowości, kształtuje rozum, charakter i działanie człowieka – przez doświadczenie i wychowanie.
 • Wracając do Francji, należy wyeksponować grupę filozofów, zwaną encyklopedystami, dlatego że byli to pisarze, myśliciele, którzy tworzyli Wielką Encyklopedię Francuską – wspaniałe, pomnikowe dzieło oświecenia, wyrażające ducha i atmosferę epoki.
  Do grona encyklopedystów zaliczamy:

  • Woltera,
  • Monteskiusza (Montesquieu),
  • Rousseau,
  • Diderota,
  • d’Alemberta.
 • Wśród nich odrębną jednostką, ojcem sentymentalizmu, głoszącym potrzebę bliskości człowieka, natury i uczuć – jest Jean Jacques Rousseau.
 • Kontynuatorem poglądów Locke’a był angielski filozof Dawid Hume – sceptyk, agnostyk i empiryk.
  • Jako sceptyk dowodził, że prawd filozoficznych jest wiele i że są one względne, jako empiryk głosił, że „nie ma nic w umyśle, czego nie byłoby przedtem w zmyśle”.
  • Widział jako główne zadanie filofozów badanie wrażeń zmysłowych, pytał, jak dane fakty świadczą o następnych.
  • Jako agnostyk – uznał, że prawdy religijne nie są do udowodnienia, cuda to zakłócenia praw przyrody – trudno więc uznawać je za materiał badań. Pod wieloma względami wyprzedzał zatem Hume swą epokę.
 • Do filozofów oświecenia zalicza się też pewien samotny geniusz z Królewca – Immanuel Kant. Jego teorie w filozofii są czymś na wzór przewrotu kopernikańskiego, miały ogromny wpływ na rozwój myśli Zachodu. Kant był naukowcem, moralistą, wykładowcą.
  Kant dokonał rewolucji w filozofii, bo odwrócił bieg myśli: dostrzegał i pokazał, że to nie rzeczy kształtują nasze myśli – lecz nasze myśli pojmują, klasyfikują, nazywają według swoich danych rzeczy zewnętrznego świata. Świat zmysłowy musi być ujmowany w formy czasu i przestrzeni, a świat umysłowy – w pojęcia obecne w naszym umyśle. Poza tym Kant uważał, że człowiek jest wolny i sam w sobie nosi prawo moralne. To on rzekł „Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie”.
  Twierdził: „Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem”. Inaczej mówiąc – aby funkcjonowała również wobec ciebie samego i byłbyś z tego zadowolony.

Uwaga!
Kartezjusz tak naprawdę był filozofem baroku, ale dopiero w oświeceniu jego poglądy zyskały tak wielką rangę, że zostały uznane za podstawę ideową nowej epoki. Wszyscy filozofowie epoki rozumu wywodzą się w pewnym stopniu od Kartezjusza. Choć Kartezjusz jest o wiele starszy od swoich oświeceniowych kontynuatorów, to właśnie jego uznaje się za ojca racjonalizmu.

Oświeceniowe doktryny o Bogu

 • Fideizm – (tradycyjna) – Bóg jest panem świata, który stworzył.
 • Deizm – Bóg stworzył świat, ale dalej się nim nie zajmuje.
 • Ateizm– Boga nie ma. Świat powstał bez Boskiej pomocy, a religia to efekt strachu (inaczej – materializm).

 

Mówią filozofowie:

 • Wolter:
  • Nie zgadzam się z tobą, lecz zawsze będę bronił twego prawa do głoszenia własnych poglądów.
  • Jeśli nie byłoby Boga, trzeba by go wymyśleć.
  • Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze, kiedy nam się dzieje źle.
 • Denis Diderot:
  • Niekiedy człowiek okazuje więcej geniuszu w swym błędzie, niż przy odkrywaniu prawdy.
  • Niczego równie trudno nie przebacza się komuś co jego zalet.
 • Monteskiusz:
  • Nie pytam jakie są prawa, ale jacy są sędziowie.
  • Kto biegnie za przyjemnością, chwyta cierpienie.
 • Jan Jakub Rousseau:
  • Podstawą umowy społecznej jest własnsość, a pierwszym jej warunkiem, że każdy jej obywatel będzie mógł korzystać z tego, co do niego należy.
  • Ciągłe a sumienne wypełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie.
 • John Locke:
  • Żadna wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie.
 • Immanuel Kant:
  • Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia. Doświadczenie jest produktem rozumu.
  • Czyń tak, jak gdyby zasada twojego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury.
  • Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie.

 

Zobacz:

Filozofowie epoki oświecenia

Przedstaw oświeceniowe koncepcje polityczne i społeczne

FILOZOFIA oświecenia – Rousseau, Wolter, Berkeley

Najważniejsze idee filozoficzne oświecenia

Filozofia sentymentalizmu Rousseau

FILOZOFIA oświecenia – Rousseau, Wolter, Berkeley