Pisarz – bez niego nie da się mówić o rozwoju dziewiętnastowiecznej powieści. Gatunek ten uznawał za swoiste narzędzie nauki. Wierzył, że człowieka kształtuje środowisko. Szczegółowo więc opisywał otoczenie i przestrzeń, w których umieszczał swoich bohaterów.

Ważny w jego twórczości jest motyw kariery młodego bohatera, z reguły prowincjusza, i wtajemniczania go w zło świata; przykład takiego bohatera to Rastignac z Ojca Goriot. Motyw pieniądza jako siły rządzącej światem, konfrontacja ideałów z rzeczywistością, cena ambicji – to tematy powracające w prozie Balzaka. Tworzy on też postać typową dla powieści realistycznej – silną, stojącą na styku dwu różnych światów, aktywną – jak Vautrin, wódz paryskiego podziemia. „Życie jest jak kuchnia – aby zrobić w niej cokolwiek, trzeba pobrudzić ręce” – mówi Vautrin. Jest coś uniwersalnego w tej prozaicznej metaforze.

Wybrane dzieła Balzaka:

cykl powieściowy Komedia ludzka, którego najważniejsze powieści to:

  • Fizjologia małżeństwa
  • Jaszczur
  • Eugenia Grandet
  • Ojciec Goriot
  • Kobieta trzydziestoletnia
  • Stracone złudzenia
  • Kuzynka Bietka
  • Kuzyn Pons
  • Ostatnie wcielenia Vautrina
  • Firma Nucingen

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Honoriusz Balzak

Jakie przesłanie i ogólnoludzkie wartości zawiera Ojciec Goriot Balzaka?

Jaką panoramę swoich czasów kreśli Balzak w swoich utworach? Wyjaśnij znaczenie tytułu Komedia ludzka.

Co łączy bohaterów Balzakowskich?

Ojciec Goriot – Honoriusz Balzak

Paryż Balzaka czy Zoli – czym różnią się wizje wielkiego miasta zawarte w powieściach obu pisarzy? Która z nich jest ci bliższa?

Świat jako labirynt w kontekście Ojca Goriot Balzaka