Ideał władcy, ascety i rycerza należał do epoki poprzedniej. W renesansie zaczęto głosić nowe postawy i kuto wzorce godne naśladowania.

Oto one.

Wzór ziemianina

 • Bohater Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja
  • Rozważnie gospodaruje i zarządza majątkiem.
  • Dba o umiar i harmonię życia.
  • Jest zapobiegliwy, ufa rozumowi i naturze, dba o rodzinę, czeladkę, jest spokojny o przyszłość.
  • Nie jest zbyt uczony.
  • Pouczenia Reja dotyczą także wychowania młodzieży, ożenku i pożytków ze starości.

Ideał patrioty

 • Antenor z Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego
  • Miłuje ojczyznę ponad własne sprawy i spełnia powinności obywatelskie.
  • Jest nieprzekupny, nie szczędzi dla ojczyzny sił, majątku, a gdy trzeba – życia.
  • Kochanowski ukazuje też antyprzykład, jest nim przekupny, krzykliwy poseł Iketaon.

Wzór dworzanina

 • Dworzanin polski Łukasza Górnickiego
  • Powinien być wykształcony, władać językami obcymi, znać się na muzyce, dbać o dobre maniery, piękno mowy i o swoje szlachectwo. Ma być rycerski wobec dam.
  • Dzieło Górnickiego jest przeróbką włoskiego dzieła Il cortegiano (Dworzanin) pióra Baltazara Castiglione. Włoch rysuje też wzór dwornej pani.

Renesansowy twórca

 • Leonardo da Vinci, Mikołaj Kopernik, Klemens Janicki, Jan Kochanowski
  • Poeta doctus, czyli renesansowy uczony, umysł wszechstronny – to wzór charakterystyczny dla epoki. Artysta i wynalazca, astronom i medyk – światłe osobowości łączyły różne specjalizacje.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Dworzanin i ziemianin – dwa ważne wzorce osobowe epoki. Bazując na wybranych utworach, ukaż ich portrety w literaturze polskiego renesansu

PARENEZA

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c160-renesans/temat-szlachecki-dwor

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c160-renesans/renesans-w-polsce

Najważniejsze tematy renesansowej literatury

Świat dworski i świat ziemiański w literaturze renesansu polskiego

Polska publicystyka renesansowa

Maturalna wiedza o renesansie

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c160-renesans/renesans-w-polsce-%c2%96-charakterystyka-epoki

Idee renesansu