Po tren jako gatunek literacki sięgnął Jan Kochanowski do epoki antyku, jest to bowiem gatunek poezji żałobnej, ukształtowany w starożytnej Grecji. Jest to pieśń lamentacyjna, wyrażająca żal z powodu czyjejś śmierci, napisana na cześć zmarłego, rozpamiętująca jego chwalebne czyny, zalety, zasługi. Tren miał ścisły układ wewnętrzny:

  • pochwała cnót i zalet zmarłego,
  • rozpamiętywanie wielkości poniesionej straty,
  • demonstracja żalu,
  • pocieszenie,
  • napomnienie – pouczenie.

Taki tradycyjny tren stał się punktem wyjścia, podstawą twórczą Trenów Kochanowskiego. Widać od razu, że dzieło poety wykracza poza przytoczoną tu definicję. Przede wszystkim Treny Kochanowskiego traktujemy całościowo – jako jedno zespolone dzieło. Wówczas zauważamy, że cały cykl odpowiada powyższemu schematowi – dziewiętnaście trenów układa się według klasycznych założeń.

Zapamiętaj!
Liryka funeralna – to liryka żałobna. Możesz spotkać się z pytaniem o przynależne do niej gatunki. Są to oczywiście te pisane na cześć zmarłych osób. Zatem do liryki funeralnej należą tren i elegia.

Uwaga
Do Trenów nawiązywali późniejsi twórcy. Znany jest wiersz Bolesława Leśmiana pt. Urszulka Kochanowska. Wypowiada się w nim sama Urszulka – najbardziej znana trzyletnia muza naszej poezji. W niebie jest dobrze – bo ma dom urządzony tak jak w Czarnolesie. Czeka jednak na rodziców. Piękny to głos poetycki o przywiązaniu człowieka do ziemskich wartości, uczuć i urody życia.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Co to jest tren?

Czym są Treny Jana Kochanowskiego?

Treny Kochanowskiego

Treny Jana Kochanowskiego – tematyka i okoliczności powstania

Jan Kochanowski – Treny (Tren V, Tren VII, Tren VIII)

TEST Treny

Jan Kochanowski – Treny (wybór)

Test z wiedzy o Trenach Kochanowskiego z komentarzem

17. W jaki sposób Jan Kochanowski w Trenach zmienia ­renesansowe rozumienie człowieczeństwa?

Omów kompozycję Trenów Kochanowskiego