Czy Oda do młodości jest dziełem klasycznym, czy romantycznym?

Pierwsza odpowiedź to utwór romantyczny! Ale bądźmy jednak ostrożni. To wczesne dzieło Mickiewicza, który wszak wykształcił się na wzorach literatury klasycznej. Z pewnością utwór posiada nowatorską, romantyczną ideologię, jest poetyckim programem młodych, lecz zawiera także elementy klasyczne. Świetnie ilustruje, w jaki sposób filomaci łączyli oświeceniowe ideały z nowymi romantycznymi tendencjami.

Pierwiastki klasyczne:

 • forma, gatunek ody należy do ścisłego kanonu oświeceniowego,
 • typowe dla klasycyzmu obrazy alegoryczne, zaczerpnięte z mitologii antycznej np. Herakles duszący w kolebce hydrę,
 • oświeceniowy optymizm i wiara w możliwość przebudowy świata
  Dalej, bryło, z posad świata!
  Nowymi cię pchniemy tory
 • apologia wspólnego działania
  Zestrzelmy myśli w jedno ognisko,
  I w jedno ognisko duchy!…
 • nieromantyczne potępienie indywidualizmu
  Patrz, jak nad jej wody trupie
  zbił się jakiś płaz w skorupie,
  Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem; (…)
  Nikt nie zna jego życia, nie zna jego zguby:
  To samoluby!

.

Pierwiastki romantyczne:

 • nowa pozycja podmiotu mówiącego – ponad światem
  Niech nad martwym wzlecę światem
 • wyjątkowość bohatera,
 • nakaz poświęcenia siebie i spełnienia za wszelką cenę patriotycznego obowiązku
  I ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu,
  Jeżeli poległym ciałem
  Dał innym szczebel do sławy grodu
 • apoteoza młodości
  Młodości! Ty nad poziomy wylatuj
 • wiara w możliwość irracjonalnego działania
  Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga,
  Łam, czego rozum nie złamie
 • ekspresja wyrazu rozsadzająca klasyczne kryterium umiaru

.

Czy Oda do młodości jest dziełem klasycznym, czy romantycznym?

Wniosek:
Oda do młodości jest dziełem przełomowym. Zawiera elementy zarówno klasyczne, jak i romantyczne, choć bez wątpienia ma rewolucyjny, głoszący romantyczną ideologię.

Jaką mitologiczną postać przywołuje Mickiewicz?

Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,
Ten młody zdusi Centaury,
Piekłu ofiarę wydrze,
Do nieba pójdzie po laury.

Herkulesa – mitologicznego herosa, który ma stanowić wzór dla młodych. Silny od kolebki, potrafi w młodości poradzić sobie ze wszystkimi wyzwaniami. Niestraszne mu potwory – Hydry i centaury, nie boi się piekielnych czeluści, potrafi stanąć u bram piekła, a potem wyrwać się do niebios. Nie ma przed nim zamkniętych dróg.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Wykaż, że Mickiewiczowska Oda do młodości jest wierszem łączącym idee dwóch różnych epok. Odwołaj się do wiedzy o ideologii oświecenia i romantyzmu.

Jak zinterpretujesz Odę do młodości Adama Mickiewicza?

Mickiewiczowskie sceny i klimaty

Oda do młodości Adama Mickiewicza – hymn młodych romantyków czy echo klasycyzmu?

Początki romantyzmu w Polsce. Poezja Mickiewicza.

Wiedza niezbędna do tematów z Mickiewicza

Adam Mickiewicz – Oda do młodości

Jak zinterpretujesz Odę do młodości Adama Mickiewicza?

Oda do młodości i Do młodych jako wyraz ideologii

Wykaż, że Mickiewiczowska Oda do młodości jest wierszem łączącym idee dwóch różnych epok. Odwołaj się do wiedzy o ideologii oświecenia i romantyzmu.

Wiedza niezbędna do tematów z Mickiewicza

Oda do młodości Adama Mickiewicza