Obyczajowość szlachty jest jedną z fundamentalnych warstw Pana Tadeusza. Mickiewicz najwyraźniej chciał utrwalić obyczaj szlachecki, zarówno w sferze obowiązków, jak i rozrywek, stąd mnóstwo opisów – zajęć gospodarskich, polowania, zajazdu, uczt, sejmików i wiele obyczajowych anegdot.

Z Panem Tadeuszem kojarzą się następujące epizody obyczajowe:

  • porządek ustawienia gości na spacerze (Gospodarstwo),
  • porządek usadzenia za stołem biesiadników oraz kolejność podawania potraw (Gospodarstwo),
  • grzybobranie i polowanie – wiejskie rozrywki (w tym przepis na świetny bigos),
  • obyczaje szlachty zaściankowej np. nadawanie imion, przydomki – czyli imioniska – (Zaścianek),
  • staropolski „obyczaj” zajazdu jako metoda rozwiązywania sąsiedzkich nieporozumień (Zajazd),
  • czarna polewka jako symboliczna odmowa ręki panny (Emigracja. Jacek),
  • obyczaj zaręczyn, obraz uczty staropolskiej, porządek poloneza – prawidłowa kolejność i dobór par (Kochajmy się!).

Uwaga!
Realizm Pana Tadeusza jest pozorny. Mamy do czynienia z obrazem wyidealizowanym, niemalże bajkowym. Poeta kreuje świat podobny do rzeczywistego, ale w każdym aspekcie doskonalszy. Za przykład niech posłuży opis ogrodu i pól, gdzie rosły obok siebie jednocześnie rośliny wiosenne i jesienne. Nie dziwmy się zabiegom autora upiększającym przedstawiany świat. Tak zapamiętał poeta „kraj lat dziecinnych”, bezpowrotnie utracony.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz – klucze maturalne

W jaki sposób przedstawił Mickiewicz realizm życia obyczajowego szlachty w Panu Tadeuszu?

Udowodnij, że Pan Tadeusz Mickiewicza spełnia wymagania gatunku, jakim jest epos

Opisz obyczaje szlacheckie przedstawione w Panu Tadeuszu

Obyczaje szlachty polskiej utrwalone w Panu Tadeuszu.

Indywidualizacja języka postaci literackich w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza

Staropolska obyczajowość w Panu Tadeuszu

Polski bohater romantyczny i jego przeobrażenia w utworach Adama Mickiewicza

Jakie podobieństwa i różnice możesz odnaleźć w Panu Tadeuszu i Iliadzie?