Polski bohater romantyczny i jego przeobrażenia w utworach Adama Mickiewicza

  • Gustaw (Dziady cz. II i IV) – romantyczny (nieszczęśliwy) kochanek, który przemieni się w w Konrada – polskiego spiskowca – męczennika III części Dziadów.
  • Walter Alf (Konrad Wallenrod) przywłaszcza sobie imię Konrada Wallenroda – staje się bojownikiem walczącym podstępem, z lisią chytrością.
  • Nieszczęśliwie zakochany Jacek Soplica (Pan Tadeusz) – przeobraża się w patriotę – emisariusza ukrywającego pod mnisim habitem (ksiądz Robak) nie tylko działalność konspiracyjną, ale i przeszłość.

To, co powinniśmy zauważyć i podkreślić w swojej wypowiedzi, to liczne przemiany bohatera Mickiewiczowskiego. Jak wytłumaczyć np. obcokrajowcowi te maski, przebrania, płaszcze, habity? Przemiany te obrazują walkę naszych romantyków z wzorcami europejskimi – w literaturze europejskiej główną cechą bohatera romantycznego była nieszczęśliwa miłość, a nasi poeci musieli wyposażyć dzieje postaci w wątek historyczny, narodowowyzwoleńczy. Dlatego kochankowie (Walter Alf, Gustaw, Jacek Soplica) mają swoje alter ego, stają się bojownikami, patriotami (Konrad Wallenrod, Konrad, ksiądz Robak).

Gustaw-Konrad – bohater Dziadów

Cechy bohatera romantycznego:

Tajemniczy, zagadkowy, pełen sprzeczności, uczuciowy, zakochany, pesymistyczny, samotny, wyobcowany, w konflikcie z otoczeniem, nieprzeciętny, odważny, ponury.

Co łączy naszych bohaterów romantycznych z bohaterami europejskimi?

Zauważ podobieństwa:

  • Konrada Wallenroda do Giaura George’a Byrona – to buntownicy, mściciele, outsiderzy – obcy w świecie, w którym żyją.
  • Gustawa z Dziadów do Wertera (Cierpienia młodego Wertera) – nieszczęśliwa miłość pcha ich do szaleństwa i śmierci.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Bohater romantyczny

Konrad Wallenrod – bohater literacki

Charakterystyka Konrada Wallenroda

Gustaw-Konrad – bohater Dziadów

Bohater romantyczny i jego modyfikacje

Jacek Soplica – Ksiądz Robak

Literacki bohater romantyczny

Modyfikacje bohatera romantycznego

Bohater romantyczny

Udowodnij, że Pan Tadeusz Mickiewicza spełnia wymagania gatunku, jakim jest epos