Modyfikacje bohatera romantycznego

Gustaw-Konrad, Dziady Adama Mickiewicza

Młodość

 • wrażliwość
 • zwątpienie w księgi
 • poezja
 • nieszczęśliwa miłość
 • samotność

Miłość

Nieszczęśliwa wielka miłość – odrzucony jako gorszy konkurent.

Przeistoczenie

Popełnia samobójstwo, lecz żyje nadal. Na ścianie więziennej celi odnotowuje swoją przemianę: „Gus­tavus obiit (…) Hic NATUS EST CONRADUS”.

Czyn dyskusyjny

Bunt wobec Boga, żądanie „rządu dusz”, pycha – dla idei wyzwolenia.

Różnice

Konrad pierwszy realizuje schemat bohatera romantycznego, jest „punktem odniesienia” dla następnych wcieleń.

 

Kordian, Kordian Juliusza Słowackiego

Młodość

 • wrażliwość
 • poezja
 • próba poszukiwania dróg do dojrzałości
 • samotność

Miłość

Do Laury, starszej od niego, która odrzuca i wyśmiewa jego uczucie.

Przeistoczenie

Po próbie (lub dokonaniu) samobójstwa podróżuje po Europie. Punkt zwrotny – monolog na Mont Blanc: „Jam jest posąg człowieka na posągu świata”.

Czyn dyskusyjny

Zamierza dokonać królobójstwa, lecz mdleje w progu carskiej sypialni.

Różnice

 • Etap podróży „dojrzewania” pomiędzy samobójstwem a walką o kraj.
 • Epizod „domu wariatów”.
 • Inny rodzaj mesjanizmu – wzorzec: Winkelried.

 

Hrabia Henryk (Mąż), Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego

Młodość

 • poeta
 • szczęśliwy w miłości
 • bogaty arystokrata
 • przeżywa dylematy między „prozą życia a kuszeniem poezji”

Miłość

 • Do Marii, która zostaje jego żoną, lecz on ją krzywdzi.
 • Lot za Dziewicą – uosobieniem poezji fałszywej.

Przeistoczenie

Osiem lat po śmierci Marii, wobec rewolucji, staje na czele arystokratów przeciw rewolucjonistom.

Czyn dyskusyjny

Zdrada żony, niedotrzymanie przysięgi.

Różnice

 • Motyw rodziny (żona, dziecko).
 • Niemoralny czyn nie jest środkiem do wielkiego zwycięstwa.
 • Jest fałszywym poetą – za co pokutuje.
 • Umiera bezdyskusyjnie w finale utworu.

 

Jacek Soplica, Pan Tadeusz Adama Mickiewicza

Młodość

„młodzieńcza birbanteria”, przygody, bójki, udział w sejmikach itp.

Miłość

Do Ewy Horeszkówny, córki magnata. Odrzucony jako niegodny jej ręki.

Przeistoczenie

Po zabiciu Stolnika i nieudanym małżeństwie staje się emisariuszem i spis­kowcem w masce księdza Robaka.

Czyn dyskusyjny

Zabójstwo Stolnika Horeszki podczas bitwy z Moskalami. Jednocześ­nie morderstwo i zdrada.

Różnice

 • Nie jest poetą.
 • Inaczej spędza młodość.
 • Zabójstwo jest prywatną zemstą.
 • Motyw rodziny – żona i syn.
 • Rodzaj walki – wśród ludzi, realna, nie samotna.
 • Bezdyskusyjna śmierć.

 

Zobacz:

Bohater romantyczny – kto to taki?

Bohater romantyczny

Gustaw-Konrad – bohater Dziadów

https://aleklasa.pl/liceum/c323-bohater-literacki/kordian-2

Jacek Soplica – Ksiądz Robak

Czy Jacek Soplica jest typowym bohaterem romantycznym?

Polski bohater romantyczny i jego przeobrażenia w utworach Adama Mickiewicza

Przedstaw kreacje bohaterów romantycznych

Kordian a Gustaw-Konrad – porównaj tych bohaterów

Hrabia Henryk – bohater Nie-Boskiej Komedii

Bohater romantyczny a bohater pozytywistyczny. Próba porównania.